Event, Forskning, Teologi

Promoverades igen efter femtio år – denna gång i Domkyrkan

Bo Johnson är glad över att denna gång få promoveras i Domkyrkan. För femtio år sedan var Lundadomen stängd för renovering, och 1963 års doktorer fick hålla till godo med AF.
Under mellantiden har dock den nyblivne jubeldoktorn själv varit promotor i Domkyrkan – då i egenskap av professor i Gamla testamentets exegetik och prefekt för dåvarande Teologiska institutionen.

Bo Johnson

Bo Johnson är en av årets 22 ­jubeldoktorer som promoverades första gången 1963. Foto: Maria Lindh.

Vi träffas någon vecka före promotionen hemma hos Bo Johnson på Mårtens Fälad. Här har han också bott i nära femtio år och förutom ett år som gästprofessor i USA, har han varit både Lund och den teologiska fakulteten trogen. Detta halva sekel har varit en mycket händelserik period, och han har sett många trender komma och gå.

– Med ett femtioårigt perspektiv har jag lärt mig att inte helhjärtat hemfalla åt någon trend, säger han.

Bo Johnson började sin undervisning 1959. Efter disputationen fick han ett sexårigt docentförordnande och sedan ett lektorat ungefär samtidigt som 68-rörelsen inföll.

– Det var många teologer som spelade en framträdande roll, och befrielseteologin blev viktig i den fortsatta forskningen och debatten, där också jag medverkade.

Han överraskades inte av ”de nya gnostikerna” New Age-rörelsen på 80- och 90 -talen. Samhällsintresset var stort och många ville ha en teologisk syn på dessa tankegångar.

– Jag läste in mig och höll föreläsningar i anslutning till ämnet, men det hela tycktes dö ut vid millennieskiftet.

Det är frestande att fråga vad som blir nästa stora trend?

– Gissningsvis tror jag att de tio, femton senaste årens upptäckter av universums oändlighet kommer att ställa Gudsbegreppet i ett nytt perspektiv.  Det blir en stor teologisk utmaning!

Bo Johnson har också varit med om kvinnornas intåg i såväl prästyrket som på fakulteten.

– Det förekom många diskussioner, men numera är i varje fall den kvinnliga delen av lärare och studenter så stor att det bör vara lättare för alla parter att samarbeta oavsett teologiska spänningar, kommenterar han.

Under Bo Johnsons tid startade också ett flertal mindre högskolor där ämnet religionskunskap också erbjöds. Själv var han med och ”grundade” det som nu är Växjö universitet.

– Vi var redan då väl medvetna om att de nya lärosätena skulle minska söktrycket på den egna utbildningen. Relativt sett är Teologiska fakulteten i Lund också betydligt mindre i dag än den var på 60- och 70-talen.

När relationerna mellan kyrka och stat ändrades vid millennieskiftet var den teologiska fakulteten sedan länge inte längre kyrkans självklara forsknings- och utbildningsanstalt. Men pastoralinstituten fyller inte detta tomrum, menar Bo Johnson som ser det som ett problem för framtiden.

–  I detta nya läge har teologin svårt att finna sin plats som någonting mer än bara ren humanistisk forskning.

Maria Lindh

FOTNOT. Den 31 maj promoverades 209  nya doktorer, 17 hedersdoktorer och 22 jubeldoktorer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *