Event, Forskning

Pufendorfinstitutet: En femåring som blir allt mer populär

Fem år har gått sedan det tvärvetenskapliga Pufendorfinstitutet startade sin verksamhet och flyttade in i det nyrenoverade före detta antikmuseet. Grundandet av institutet fick mestadels positiva reaktioner, men det var lite av en chansning.

Sture Forsen o Sune Sunesson

Förre och nuvarande föreståndaren Sture Forsén och Sune Sunesson ­firar femåriga Pufen­dorfinstitutet med tårta. I ­firandet ­ingick även opera­improvisation.

– Vi visste inte om det fanns några som ville jobba på det här sättet och vi hade inte resurser att ta emot mer än ett tema i taget  inledningsvis, säger Sune Sunesson, institutets första styrelseordförande och numera föreståndare.

På Pufendorfinstitutet samarbetar forskare från olika discipliner kring teman i en miljö som ska vara öppen och kreativ. Först ut var Epigenetik –medicinska, näringsmässiga, sociala, juridiska och etiska konsekvenser. Fram till idag har 280 av universitetets forskare varit aktiva inom ett tema eller en advanced study group. Bland dessa forskare finns alla fakulteter och flertalet institutioner representerade.

För bara tio år sedan fanns det en allmän misstänksamhet mot tvärvetenskap. Många forskare ansåg att man blev sämre i sitt ämne om man ”flirtade” med andra områden.

– Denna föreställning finns i viss mån kvar idag, men håller på att försvinna eftersom allt fler forskare vill öppna gränserna mellan forskningsområdena, berättar Sune Sunesson.

Detta märks inte minst på att antalet ansökningar har växt stadigt från fyra–fem per år till tretton nu i år. För att bli antaget måste temat omfatta forskare från minst tre fakulteter.

Våren har varit hektisk för Sune Sunesson och kollegorna på institutet. Varje föreslaget tema bedöms av två sakkunniga. Att hitta tjugosex experter, med den bredd och det djup som krävs för att kunna bedöma ansökningarna, kräver mycket detektivarbete. Nu har tre nya teman valts ut att starta upp i höst: Heat, Healthy Indoor Environments och Sustainable Welfare.

Vad hoppas du har hänt när ni firar 10-årsjubileum? 

– Att vi ytterligare har försänkt oss i universitetet och att det är än mer naturligt att se oss som partner, mötesplats och medagerande i olika sammanhang. Det roligaste med Pufendorfinstitutet är samarbetet, att vi kan bjuda in forskare från olika håll och att de förstår vad vi menar med vår verksamhet.

Har du något drömtema? 

– Ja, att fortsätta samarbetet om vatten! Jag skulle gärna se ett tvärvetenskapligt projekt kring brunnen – du skulle kunna få in väldigt många olika perspektiv på det temat. Vi har inte fått in någon sådan ansökan, men jag kan ju gå och tänka på det ibland.

Jubileet firades den 5–6 maj med seminarier, operaimprovisation och födelsedagstårta. Seminarierna handlade bland annat om internationella perspektiv på Pufendorfinstitutet och om Björklidengruppen, de unga forskare som samlas årligen för att utbyta tankar och idéer. Matilda Dahl, forskare från Uppsala universitet, pratade om granskningssamhällets följder för universiteten och den tvärvetenskapliga forskningen, ett ämne som stimulerade till diskussion i publiken.

Text: Sofia Hanson

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *