Administration

Rektor utser inte längre Gerdahallens styrelse

Framöver ska Universitetsstyrelsen utse Gerdahallens styrelse, och inte rektor som har gjort det tills nu. Detta är resultatet av en genomgång av gåvobrev och stadgar.

Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, Gerdahallen, inrättades 1983. Ett gåvobrev anger bland annat en del föreskrifter för stiftelsens verksamhet, som legat till grund för stiftelsens stadgar. Genom åren har stadgarna ändrats ett antal gånger, med följd att stadgarna fått föreskrifter som inte längre stämmer överens med gåvobrevets grundläggande förutsättningar. Det gäller bland annat styrelsens storlek, dess sammansättning och vem det är som har rätt att utse styrelsen och stiftelsens revisorer.

Detta upptäckte Gerdahallens styrelses nuvarande ordförande Ingalill Rahm Hallberg och hon har därför, tillsammans med Peter Haraldsson, suppleant i Gerdahallens styrelse, arbetat fram ändringar som gör att gåvobrev och stadgar numera stämmer överens. Ändringarna antogs av Universitetsstyrelsen i februari, så att de hinner träda i kraft till 1 juli 2015, då en ny styrelse ska utses för Gerdahallen.

Detta innebär att det inte längre är rektor som utser Gerdahallens styrelse, utan att detta framöver ska skötas av Universitetsstyrelsen. Dessutom ändras antalet ledamöter till sju ledamöter (idag är det åtta), varav tre ska utses av LUS, medan ordförande och de övriga tre ledamöterna utses av Universitetsstyrelsen. Även revisorerna ska utses av Universitetsstyrelsen, och inte som i dag av rektor. Jurister ska nu titta på om det begåtts några fel under de gångna åren

Formellt fattar länsstyrelsen beslut om förändringarna.

FOTNOT: Gerdahallens vd Ingvar Wirfelt sa upp sig i början av mars och lämnar Gerdahallen i maj för ett nytt jobb inom näringslivet.

Förtydligande: I artikeln om Gerdahallen i förra LUM står det att antalet spinningspass inte har minskat. Detta avser höstterminen, då antalet pass var de samma även efter att andra förändringar genomförts. Sedan årsskiftet har dock antalet spinningspass minskat med åtta i veckan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *