Administration

Rutiner för framtida val av prorektor ses över

Analysgruppen som ska se över rutinerna vid rekrytering av prorektorer i framtiden, är utsedd. Deras rapport ska vara klar i juni, och Mats Benner i universitetskollegiet ser framtiden an med tillförsikt.
– Vi vill få till ett bra samspel med styrelsen, och analysgruppen kommer säkert att lägga grunden för det, säger han

Mats Benner.

Gruppen kom till på universitetskollegiets initiativ med anledning av det missnöje som själva rekryteringsprocessen väckte vid senaste prorektorsvalet. Kollegiet fick bara en kandidat att ta ställning till, vilket man inte var nöjd med. 

Mats Benner sitter inte själv med i analysgruppen, utan den består av Thomas Kaiserfeld och Marie Wahlgren båda lärare, samt Fredrik Tersmeden, arkivarie, och en studentrepresentant.

– Det känns som en mycket bra grupp, tycker Mats Benner.

Han vill att universitetsstyrelsen ska se universitetskollegiet som en resurs och det faktum att styrelsen nu tillsatt analysgruppen tycker han visar att styrelsen står upp för kollegialiteten.

– Sedan är det också viktigt att kollegiet är alert och vaket och engagerat.

Bland nya ledamöter i universitetskollegiet kan nämnas Cecilia Lundberg, Christer Löfstedt, Elsa Trolle Önnefors, Jan Nilsson, Knut Deppert, Lars Dahlin, Mats Alvesson och Tomas Bergström.

Maria Lindh