Konstnärligt

Samlokalisering av Konstnärliga dröjer

Lösningen av Konsthögskolans lokalbehov lär till en början landa i ett mellanläge. Drömmen om samlokalisering av fakulteten som helhet med musik, teater och konst under samma tak (eller åtminstone på nära avstånd) kommer inte att kunna uppfyllas på flera år.

– Samlokalisering på lång sikt kräver noggrant förarbete och upphandling av hyresvärd, säger fakultetens dekanus Solfrid Söderlind.

Så länge kan Konsthögskolan inte vänta. Deras lokalbehov är akut eftersom Malmö stad behöver ta tillbaka de nuvarande lokalerna för Konsthögskolan, Mellersta Förstadsskolan på Föreningsgatan, så snart som möjligt.

Trots flera möten mellan Malmö stad och Lunds universitet finns ännu inget alternativ till ersättningslokaler för Konsthögskolan. Det har spekulerats i att den under en period skulle kunna flyttas till Kemicentrum i Lund, vilket dock inte uppskattas vare sig av studenter eller lärare på skolan.

När Malmö stad muntligt aviserade uppsägningen av Mellersta Förstadsskolan förra våren så framfördes också ambitionen att erbjuda fullgoda ersättningslokaler. Det har de dock inte har skyldighet att göra eftersom nyttjanderättsavtalet inte innehåller en sådan klausul – och Malmö stad har inte heller tagit ut hyra för lokalerna.

Konsthögskolan måste flytta ut 2017 och under de närmaste veckorna kommer ett upphandlingsarbete att förberedas och hyresalternativ att undersökas.

Teaterhögskolan ligger idag nära Konsthögskolan på Amiralsgatan i Mazettihuset där man trivs bra. Musikhögskolan har länge velat flytta från sina lokaler vid Heleneholmskolan som varken upplevs som ändamålsenliga eller centrala nog för att locka allmänheten till konserter.

Maria Lindh