Konstnärligt, Utbildning

Sånglärarpionjären – trettioårsjubilerar

Elisabeth Melander, lektor i sång på Musikhögskolan i Malmö drog i gång Sveriges första musikhögskoleutbildning i sångstilar inom jazz-, pop-, och rockgenren. Nu har det gått 30 år och utbildningarna är mer eftertraktade än någonsin. Som sångpedagog ligger hennes fokus på att se människan snarare än bara struphuvudet.

Elisabeth Melander

Elisabeth Melander.

Elisabeth Melander har jobbat på Musikhögskolan utan uppehåll i 30 år och när hon tar emot i sitt rum är det uppenbart att åren inneburit att arbetet inte sker slentrianmässigt.

– Jag brinner fortfarande för detta, särskilt kontakten med studenterna, säger hon.

Det har hänt mycket sedan Elisabeth Melander kontaktades av Musikhögskolans dåvarande rektor Sixten Nordström 1985. Själv hade hon redan då etablerat sig som sångerska och pedagog och utbildat sig på Musikhögskolan i Göteborg. Hon hade ingen klassisk skolning hemifrån, så det var en ny värld att sätta sig in i. Samtidigt sjöng hon mycket jazz, soul, gospel och pop. På den tiden fanns det ingen utbildning i andra sångstilar än den klassiska.

– Jag fick problem med att byta mellan olika genrer och märkte tidigt att jag sångtekniskt behövde hitta en form för hur jag skulle jobba. Där började mitt arbete med att försöka forska fram en ny metod för att kunna kombinera de olika sångteknikerna, berättar hon.

Det fanns ingen litteratur om metodik eller pedagogik i moderna genrer så Elisabeth Melander började sätta ihop sin egen skola. Denna blev lyckad, vilket nådde Sixten Nordströms öron. Han hade fått påtryckningar från studenter som ville sjunga i andra stilar och rekryterade Elisabeth Melander till Malmö för att bygga upp en ny sångutbildning, som kom att kallas ”sång i andra genrer”.

– Jag fick fria händer och började från noll. Det fanns nästan inga noter med sådan musik eller någon kursplan så jag började strukturera utbildningen, berättar hon.

Under åren utvecklades verksamheten, hela tiden med ambitionen att få utbildningen att växa och att implementera olika genrer och nya sätt att lära ut stilar, sångteknik och metodik.

– Jag har varit noggrann och slitit väldigt hårt. Jag har höga krav på mig själv och har jobbat enormt mycket och utbildningen är mitt skötebarn. Det är det personliga mötet med studenterna som jag brinner för, att väcka upp saker i dem så att de växer som individer och sångare, säger hon.

Elisabeth Melander berättar att hon är skolad i en miljö med en mer överdriven respekt mellan mästare och elev, men att hon själv har en helt annan syn på utbildningen. I stället eftersträvar hon en verkstad där studenterna och läraren möts och ger och tar. För henne är det avgörande att arbeta med öppna sinnen, med glädjen i fokus. Tekniken är viktig, men det kan bli för mycket så att musiken hamnar i skymundan.

– Min filosofi som sånglärare är att ”se människan, inte bara struphuvudet”.

Parallellt med den individuella utbildningen har Elisabeth Melander också lagt mycket energi på olika större kreativa och sceniska sångkonsertföreställningar. I dessa samlas sångare och musiker men också andra konstarter som dans, teater och film inkorporeras i föreställningarna.

– Det kan ibland bli mycket konkurrens mellan sångare och grundtanken var att alla skulle samarbeta och arbeta som ett fotbollslag för att istället stötta och uppmuntra varandra, berättar Elisabeth Melander.

Med tiden har utbildningarna förgrenats från ”andra genrer” till olika utbildningar inom jazz, rock och folkmusik.

– Förmedlandet av det personliga uttrycket är en av de stora och viktiga delarna tillsammans med bred genrekännedom, fördjupning och improvisation. Jag jobbar mycket med texter; hur man förmedlar innehåll och strävar efter att få fram det som är personligt unikt för varje student och tillfälle.

Hon tycker att det faktum att allt är så tillgängligt i dag via tjänster som Spotify och YouTube både är en stor tillgång och samtidigt lite synd, eftersom det ofta lockar till att imitera snarare än att försöka hitta det egna uttrycket. Något som är nödvändigt när man befinner sig på den här höga nivån.

Rock- jazz- och blandad genre är i dag mycket eftersökta utbildningar på Musikhögskolan i Malmö samtidigt som hon tycker att det är viktigt att värna om den klassiska traditionen.

– Jag brinner starkt för mitt jobb och vill fortsätta så länge jag förmår, säger Elisabeth Melander.

Text & foto: Jonas Andersson

MER OM Elisabeth Melander

Elisabeth Melander växte upp i Norrland, där hennes intresse för musiken väcktes tidigt via kommunala musikskolan, musiklinje på folkhögskolan i Piteå och en instrumental- och ensemblelärarexamen med klassisk sång som huvudinstrument vid Musikhögskolan i Göteborg samt efterföljande individuell musikerutbildning med jazz- och nutida konstmusik.

Parallellt har hon ända från början sjungit mycket jazz, pop, soul och dessutom ägnat sig åt dans och teater, bland annat under Ingmar Bergman på Dramaten. Elisabeth Melander har under alla år varit aktiv som sångerska både i Sverige och utomlands.

Förutom arbetet vid Musikhögskolan i Malmö har hon hjälpt till att bygga upp sångutbildningar vid landets övriga musikhögskolor, men även vid musikgymnasium, folkhögskolor och kulturskolor. Hon har även arbetat på Skurups folkhögskolas jazzprogram.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *