Priser/utmärkelser

Senaste priser och utmärkelser

EGET PRIS. Leif Groop, professor och internationellt känd för sin diabetesforskning, för-äras nu ett eget pris i samband med att han går i pension. Priset på 100.000 kronor ska årligen delas ut till en yngre framgångsrik forskare för vetenskaplig förträfflighet inom diabetesforskning. Priset som delas ut första gången nästa år, presenterades i samband med Lunds universitets Diabetescentrums tioårsjubileum.

MATEMATIKPRIS. Erik Wahlén, universitetslektor vid Matematikcentrum, har tilldelats Wallenbergpriset i matematik för sitt bidrag till teorin för partiella differentialekvationer, speciellt lösningen (med Ehrnström) av Whithams förmodan. Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Priset delas årligen ut till unga och lovande svenska matematiker.

KEMIMILJONER. Daniel Strand, universitetslektor vid Kemiska institutionen, har fått drygt 6 miljoner kronor av LMK stiftelsen för projektet ”Understanding Nanocatalysis”.  LMK är initialerna i den bortgången entreprenören Lars Mikael Karlssons namn och stiftelsen delar årligen ut bidrag till ett antal projekt inom medicin, naturvetenskap och humaniora/teologi.

STIFTELSEBIDRAG. Irene Rodríguez Meizoso, postdoc vid Kemiska institutionen, har fått pengar från Sten K Johnssons Stiftelse för projektet ”Donor organs by supercritical technology”.

BIRGITTAPRIS. Styrelsen för den ideella föreningen Birgittastiftelsen har beslutat att utse Stephan Borgehammar, professor i kyrko- och missionsstudier, till mottagare av Birgittapriset år 2016. Han tilldelas utmärkelsen “för en mångårig forskning präglad av vårdad stilkonst och genuin inlevelse i medeltidens religiösa liv”.
En viktig del av sin forskning har Stephan Borgehammar också ägnat åt Heliga Birgitta och birgittinorden. Åren 2001–2015 ingick han i den projektgrupp som utgav den första fullständiga engelska översättningen av Birgittas himmelska uppenbarelser.

NY ORDFÖRANDE. Margareta Johansson, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har valts till ny ordförande för Kungliga Vetenskapsakademiens nationalkommitté för globala miljöförändringar.