Forskning, Samverkan

Sent visum ger forskarna fotboja

När forskarna inte får förlängt visum i tid så kan de varken resa i jobbet – eller hälsa på sin sjuka mamma. Detsamma gäller för deras familjer. Personalsamordnaren på MAX IV varnar för att Sverige tappar i attraktivitet för toppforskare och experter.

Om du kommer som forskare till Sverige från ett land utanför EU, så går det först smidigt att få visum via en relocation-firma. Men efter två år så måste visumet förlängas och då hinner Migrationsverket inte längre med, när allt fler handläggare arbetar med flyktingärenden. Väntetiden var tidigare tre månader, men nu uppger Migrationsverket att den är 12–18 månader.

– Utan förlängt visum så får våra forskare ”fotboja” på obestämd tid. De vågar inte lämna landet eftersom de inte släpps in igen. De får tacka nej till konferenser, de kan inte hälsa på sjuka familjemedlemmar eller gå på vänners bröllop, säger Anna-Lena Torstensson, personalsamordnare på MAXIV-laboratoriet i Lund.

Synkrotronanläggningen MAX IV, världens nu skarpaste ljuskälla, strävar efter att rekrytera de bästa forskarna och andra experter. Konkurrensen är hård. För att flytten till Sverige ska gå smidigt använder de sig av ett relocation-företag som gör allt de kan för att underlätta: ordnar visum, boende, skolor till barnen, ser till att de får en läkare etc. Men när arbetstillståndet ska förlängas har det varit en enkel procedur, som den anställde skött själv.  Nu måste man anlita en relocation-firma för att få en snabbare hantering.

– Synkrotronvärlden är inte stor, ryktet sprider sig snabbt. Även om det kan gå snabbare än 12 till 18 månader så blir det svårt för våra anställda och deras familjer att planera sina liv – de vet ju inte hur länge de får vänta på arbetstillstånd/visum.

Statminister Stefan Löfvén är medveten om problemet. Under invigningen av MAX IV i juni så passade Anna-Lena Torstensson på att prata med honom om de visumproblem som forskarna möter efter två år. Att missa en viss konferens eller ett möte hos en leverantör kan få negativa effekter både för individen och för MAX IV.

– Statsministern känner till att de långa handläggningstider vid Migrationsverket kan påverka Sveriges förmåga att rekrytera internationellt. Han säger att de gör vad de kan när det gäller att tillsätta resurser.

Många företag i Sverige har under det senaste året gjort Stefan Löfvén uppmärksam på problematiken, eftersom detta inte är något unikt för forskarvärlden utan även drabbar företag och organisationer som rekryterar internationellt.

– För att lösa detta krävs att Migrationsverket får resurser som matchar arbetsbördan, eller prioriterar om på något sätt.

Jenny Loftrup

Läs även:  Studenterna hinner inte hit i tid