Administration, Allmänt, Naturvetenskap

Skrev egen lathund efter oklarheter inför pensioneringen

Universitetets information till blivande pensionärer är bristfällig.
Det anser Eva Waldemarson som nu har sammanställt en liten lathund gällande pensioneringsfrågor, utifrån hennes egen erfarenhet av att ha blivit pensionär förra året.

Eva Waldemarsson

Den som går i pension måste själv jaga informationen, säger Eva Waldemarson.

Eva Waldemarson har en lång historia som universitetslektor vid Biologiska institutionen. När hon efter många års tjänst gick i pension förra året blev hon frustrerad över att på egen hand behöva leta fram all nödvändig information om vad man ska tänka på när man går i pension.

– Exempelvis blir du utkastad ur Primula webs lönedel så om du vill se tidigare månaders lönebesked måste du se till att ha skrivit ut dessa på papper innan, säger hon och påpekar att den som uppbär lön efter pensioneringen då kommer att få lönebeskedet hem i brevlådan istället.

Ett annat exempel på regler att känna till är att man själv måste ansöka om allmän pension hos pensionsmyndigheten. Det är alltså inget som sker automatiskt, konstaterar Eva Waldemarson. Om man går i pension vid 65 blir man pensionerad månaden innan man fyller år, medan om man går i pension vid 67 blir man pensionerad månaden efter ens födelsedag.

– Detta är ju viktigt att veta så att man får ut sin pension i rätt tid, säger Eva Waldemarson.

Däremot konstaterar hon att rutinerna kring tjänstepensionen fungerar annorlunda. Några månader före pensioneringen får man ett brev från den pensionsansvarige vid arbetsplatsen där man ombeds skriva under att man avstår sin tjänst.

– För att få reda på vem som är din pensionsansvarige kan du ringa växeln, säger Eva Waldemarson som nu har sammanställt en liten lathund kring sina insamlade kunskaper gällande pensioneringsfrågor.

Vid en rundfrågning till andra blivande pensionärer inom Naturvetenskapliga fakulteten bekräftas bilden av att det saknas en mer sammanhållen information kring pensioneringsfrågor för de anställda. Gunilla Thylander, personalchef vid fakulteten, meddelar därför att hon kommer att lyfta frågan till central nivå för att se vilka förbättringar som kan göras för universitetets anställda.

Från centralt håll säger Birgitta Carlsson, avdelningschef för ”Löner och förmåner”, att i god tid, cirka ett halvår före pensionering så skickas det hem information om den kommande pensioneringen. Bland annat broschyren ”Pensionsfakta PAO3 Tjänstepension”.

– I informationen som skickas hem framgår också att man är välkommen att ringa Lunds universitets pensionshandläggare, Gunborg Rosén, vid oklarheter, säger hon.

Birgitta Carlsson tillägger också att i samband med att ”Anställdsidan” på LU:s hemsida ska ses över så kommer sektionen Personal att förtydliga informationen om vad man ska tänka på när man slutar sin anställning på grund av uppnådd pensionsålder.

Text: Lena Björk Blixt & Maria Lindh

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *