Samhällsvetenskap, Samverkan, Utbildning

Socialt entreprenörskap får fart i accelerator i Helsingborg

Sedan SoPact startade för två år sedan har Lunds universitet och Helsingborgs stad stöttat 36 entreprenörer som arbetar för att lösa samhällsutmaningar. I dagarna presenterades åtta nya sociala företag som antagits till acceleratorprogrammet.

Nicole Bustos Borquez och Emir Mujezinovic har grundat organisationen Ett hem att trivas i. – Det bästa med att vara en del av SoPact är att träffa de andra deltagarna. Man hinner med otroligt mycket på tre månader ifall man sätter alla tvivel åt sidan och bara börjar, säger Emir Mujezinovic. Foto: Izabella Råberg

En av deltagarna är My Gullstrand, grundare till Familjen AB – ett socialt företag som säljer begagnade barnsaker. Drivkraften är att minska klimatpåverkan och skapa ett kretslopp av saker, som kan användas av mer än en familj.

– Jag vill också anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden och ge dem en meningsfull sysselsättning, som att sy eller laga saker, säger My Gullstrand.

Bland de nya entreprenörerna finns också arkitekterna Göran och Lotten Lundqvist, som driver SIRE Fastigheter. Tillsammans utvecklar de bostäder med låga boendekostnader för resurssvaga människor. 

– Vårt långsiktiga mål är att bidra till en ökad boendeintegration i samhället, säger Göran Lundqvist.

SoPacts verksamhet är inriktad på socialt entreprenörskap, men också på innovationer som bidrar till betydelsefulla systemförändringar i samhället, berättar Emelie Dahlström, acceleratoransvarig på SoPact.

– Det kan handla om att vi diskuterar tillsammans med näringslivet vad det innebär att göra sociala investeringar. Andra sätt att skapa samhällsförändring kan vara att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar eller satsa på testbäddar, säger hon.

Ett exempel är Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg, som har testbäddsavtal med bolag. Tack vare att förvaltningen öppnar upp sin dagliga verksamhet ges företagen möjlighet att testa, verifiera och utveckla sin produkt. 

SoPact faciliterar möten mellan entreprenörer, universitetets studenter och forskare, näringsliv och olika förvaltningar inom Helsingborgs stad, berättar Emelie Dahlström. Entreprenörernas innovationer matchas mot behoven som finns i staden och samhället i stort. Ett sätt att minska klyftorna i samhället och mellan socialarbetare och brukare är metoden ”gap-mending”, som Socialförvaltningen i Helsingborg och Socialhögskolan använder sig av.

– Socialhögskolan håller så kallade mobiliseringskurser, där brukare och socionomstudenter går kursen tillsammans. ”Bostad först” är ett annat exempel på en social innovation, som går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. Metoden är skalbar och har spridits till flera kommuner, säger Emelie Dahlström.

Den socialt hållbara staden ska vara inkluderande, menar hon. Människor ska kunna påverka och känna att deras röster blir hörda i staden. Men hur motverkar vi segregation? Ett sätt kan vara Helsingborgshems arbete med gemensamhetsboendet Brigaden. När det öppnar under 2019 kommer äldre människor, unga vuxna, studenter och nyanlända att bo vägg i vägg. 

– Vi hoppas på naturliga möten i vardagen mellan grupper som har mycket att lära och ge varandra. Som bostadsföretag skapar vi dessutom ett boende för grupper i samhället som är i behov av mindre lägenheter med låg hyra, säger Przemek Malachowski, chef för bosocial utveckling på Helsingborgshem.

Eva Nelsson

SoPact – Social Impact Accelerator

• Är ett 12-veckors acceleratorprogram för entreprenörer och organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar.

• Är ett samverkansprojekt som pågår 2016–2018 och finansieras av Socialhögskolan vid Lunds universitet, Helsingborgs stad och Tillväxtverket.

• Projektets mål är att ge stöd åt 42 sociala företag som arbetar med samhällsutmaningar i Skåne och Blekinge.

Konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans”

Fredagen den 25 maj kl. 9.30–16.00 bjuder SoPact in till konferensen ”En framtid vi skapar tillsammans” på Campus Helsingborg. Konferensen är ett samverkansinitiativ som för samman forskare från olika discipliner vid Lunds universitet med externa aktörer: brukare, socialarbetare och sociala entreprenörer. Dagens tre teman är: socialt arbete och digitalisering, den socialt hållbara staden och samskapande. Information och anmälan: www.soch.lu.se.