Administration

Språkpolicy ska främja internationaliseringen

En språkpolicy är nu framtagen och fastställd av rektor. Den ingår i ”Policy för internationalisering” och ska precisera tolkningar och klargöra ställningstaganden när det gäller språkanvändning – liksom främja internationalisering

Språkpolicyn har tre mål: klarspråk, parallellspråkighet och flerspråkighet. Med klarspråk menas att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Parallellspråklighet innebär att svenska och engelska används sida vid sida – och ska göra det möjligt för studenter och anställda att fungera väl vid universitetet oavsett om de behärskar svenska eller inte. Slutligen flerspråkighet innebär att förekomsten av andra språk än svenska och engelska ska vara självklara och välkomna inslag vid Lunds universitet.

Språkpolicyn hittas på www.llu.se/regelverket (välj ”Kommunikation, samhälle och näringsliv” i vänsterspalten, och därefter ”Information och kommunikation”).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *