Samverkan, Tvärvetenskap

Startskott för nytt stort samarbete med Japan

Den 17–19 oktober samlades forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten i Lund för att utveckla nya samarbeten inom forskning och utbildning.

Cirka 170 forskare, rektorer, dekaner samt representanter från myndigheter, forskningsfinansiärer och forskningsanläggningar både i Sverige och i Japan kom till Lunds universitet, som stod värd för seminariet. Temat var storskaliga forskningsanläggningar och hur dessa kan bidra till forskning och samhället i stort. Forskare inom ”åldrande”, ”materialvetenskap” samt ”hållbarhet” samlades i workshops.

Samarbetsprojektet går under namnet -MIRAI. Läs mer på www.mirai.nu