Allmänt, Event, Forskning

Startskottet har gått för donationskampanjen

Donationskampanjen ”Lunds universitet – För en bättre värld” har invigts och därmed har startskottet gått för universitetets stora satsning på att attrahera donationer från företag, stiftelser och privatpersoner. Kampanjen är en del av det kommande 350-årsjubileet och har som mål att samla in tre miljarder kronor till forskning och utbildning fram till 2018.

Kampanjbild

Margot Wallström, Per Eriksson och Ulrika Nilsson invigningstalade när donationskampanjen lanserades. Foto: Gunnar Menander

Det är den största satsningen hittills i Norden för att attrahera donationer från den privata sektorn till ett universitet. Bakgrunden är den ökande konkurrens som Lunds universitet möter från internationella lärosäten.

– Vår analys är att donationer från den privata sektorn är nödvändiga för att svenska universitet ska kunna behålla och utveckla sin konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Vi behöver kompletterande finansiering utöver de statliga anslagen för att locka de bästa forskarna och studenterna och fortsätta att bedriva utbildning och forskning i världsklass, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.
Donationskampanjen innehåller områden från hela universitetet och exemplifieras i 21 projekt som fakulteterna valt ut (sewww.donationskampanj.lu.se). Projekten kommer att variera under kampanjens gång och målet är att skapa en bred kampanj som lockar givare på alla nivåer. Det går också att bidra till universitetets stipendiefonder och till olika satsningar inom kultur och mötesplatser.

– Vi vill synliggöra Lunds universitets forskning och utbildning för den breda allmänheten och bygga en kultur av givande. Vi tror att många kan tänka sig att stötta vår verksamhet när de ser den samhällsnytta vi bidrar med. Parallellt fortsätter vi vårt arbete med att förmå stiftelser, företag och privatpersoner att göra större donationer, säger Ulrika Nilsson, chef för Donatorrelationer.
Ett aktivt och långsiktigt samarbete med näringsliv och alumner är en central del i kampanjen. Universitetet har knutit till sig ett antal företrädare från näringsliv, samhälle och media, varav några ingår i donationskampanjens styrelse. En av dem är Carina Brorman, en erfaren näringslivsprofil med stort intresse för donationsfrågor.

– Nya förväntningar på utveckling i samhället kräver mer resurser och ett större inflöde av extern finansiering till universiteten. I samband med donationskampanjen har näringslivet en unik möjlighet att ta sitt ansvar och stödja universitetet inom områden som har en långsiktig effekt både för deras egen verksamhet och för samhället i stort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *