Innovation

Storsatsning på innovationsprojekt

Universitetet, Lunds kommun och näringslivet arbetar för att tillsammans hitta innovativa lösningar för en hållbar stadsutveckling genom projektet Lund Innovation. Nu stöttar Vinnova projektet med drygt 9,5 miljoner kronor.
Projektet går ut på att hitta nyskapande lösningar på problem inom energi, mobilitet, belysning och att genomföra olika innovativa idéer.

– Ett exempel är att vi ska titta på ett nytt och hållbart energisystem för att ta emot de värmeöverskott som produceras av de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som kommer att byggas på Brunnshög i Lund. Där producerar man solel lokalt i solceller och det ska sedan integreras i elnätet. Detta ställer krav på utveckling av nya lösningar för spillvärmeutnyttjande och smarta elnät redan nu. Spillvärme är en av världens största outnyttjade energikällor, berättar projektledare Peter Kisch från Lunds kommun i ett pressmeddelande.

Huvudfokus för projektet är utvecklingen av Kunskapsstråket och Brunnshög, de områden som sträcker sig från centrum mot nordöstra Lund med många kunskapsintensiva arbetsplatser längs vägen. I takt med att de stora forskningsanläggningarna byggs kommer det också att planeras och byggas nya bostadsområden och kontorshus.

Målet är att skapa en attraktiv och hållbar stad för människor som lever i en kunskapsekonomi. Kunskapsstråket ska fundera som testarena för nya lösningar inom exempelvis transporter och energisystem. På sikt är målet att innovationsplattformen ska leda till nya företag och därmed också nya jobb.

I projektet ingår Lunds universitet, Lunds kommun, Ideon, Lunds Energikoncernen, Region Skåne, E.ON, Sustainable Business Hub, Akademiska Hus, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Siemens.

Syftet med Vinnovas utlysning är att stödja utveckling av innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer.  Utlysningen görs inom programmet Utmaningsdriven innovation.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *