Forskning, Medicin

Storsatsning på molekylärt medicinskt forskningscentrum

Det nya forskningscentrumet – Wallenberg Centre of Molecular Medicine at Lund University – med fokus på regenerativ medicin, ingår i en nationell plan för att åter ta Sverige till världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne.

De sjukdomar som centrumet ska inrikta sig på är nerv- och muskelsjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna, blodsystemets sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar samt endokrina sjukdomar. Endokrina sjukdomar är samlingsnamnet för ett antal sjukdomar som beror på hormonkörtlar som inte fungerar som de ska som exempelvis, diabetes, struma och benskörhet.

Regenerativ medicin handlar om att laga, ersätta eller återställa skadad eller förlorad vävnad och dess funktion. Det kan göras med hjälp av transplantation av stamceller som odlas i laboratorium eller med patientens egna stamceller som aktiveras för att utvecklas till önskad celltyp. Det är också viktigt att förstå kroppens egna möjligheter till reparation och hur inflammation, infektion och läkemedel kan påverka denna process.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med 225 miljoner kronor under tioårsperioden 2015–2025 till det nya centrumet i Lund, främst genom anslag till karriärtjänster för unga forskare. Under hösten 2014 presenterades en liknande satsning vid Göteborgs universitet. Syftet är att återföra svensk forskning till en världsledande position inom området.

– Stiftelsen genomför en kraftfull satsning inom life science-området. Vi planerar att anslå 1,7 miljarder kronor under en tioårsperiod för att bland annat skapa ett nätverk bestående av de främsta forskarna runt om i landet, som komplement till SciLifeLab i Stockholm-Uppsala regionen. En annan viktig ingrediens är att öka samarbetet mellan grundforskning, klinisk forskning och läkemedelsindustrin, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

För att garantera att den forskning som bedrivs också är av stor betydelse för patienterna och kommer dem till del, ingår en mycket tydlig koppling till sjukvården. Därför går även Region Skåne in med 150 miljoner kronor. Utöver detta går Lunds universitet in med 160 miljoner kronor.

Katrin Ståhl

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *