Humaniora, Utbildning

Studenter hjälper nyanlända att få godkänt i svenska

Att som nyanländ lära sig det svenska språket är en nyckel för att ta sig in i det svenska samhället. I höst har projektet Stärka språket startats för att stödja nyanlända ungdomar att få godkänt i svenska och lyckas komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

– Ingen kan allt, men alla kan något och tillsammans kan man få en klarare bild är principen för projektet, berättar Teresia Jacobsson som är projekt-ledare. SI-ledarna som ska hjälpa eleverna är studenter från LU som under avslappnade förhållanden ska leda eleverna själva in på det rätta svaret och coacha dem till att dela med sig av sin kunskap. Projektet finansieras av The Birgit Rausing Language Programme och drivs av LU och Folkuniversitetet.

Studierna för nyanlända är tuffa. De har ett år på sig att läsa in svenskan samt övriga ämnen motsvarande årskurs 9. För ett godkänt svenskbetyg behöver de klara nationellt prov i svenska som andraspråk. De högt ställda kraven och den höga takten leder till många icke godkända betyg.

The Birgit Rausing Language Programme på Språk- och litteraturcentrum ville därför stödja de nyanlända ungdomarna. Donatorns önskemål var att det skulle ske enligt SI-modellen och i samverkan med olika skolor i regionen. Skolorna som deltar är Olympiaskolan, Johannes Hedbergs gymnasiet och IT-gymnasiet i Helsingborg samt Vipeholmsgymnasiet i Lund, Jensen Gymnasium i Malmö och Tekniska Gymnasiet i Hässleholm.

LU har sedan länge varit involverat i SI-modellen – inlärning i samverkan med grund- och gymnasieskolor. Den är ett komplement till undervisningen och syftar till att ge eleverna förebilder, bättre studieteknik, starkare självförtroende och minska social snedrekrytering.

Gisela Lindberg