Samverkan, Teknik, Utbildning

Studenter programmerade för en bättre värld

En applikation som gör det enklare för flyktingar att bli del av samhället och få användning för sina färdigheter i det nya landet korades till en av vinnarna vid Open Hack som initierades av LTH-studenter.

Open Hack Madeleine Serenhov

Programmerande LTH.studenter. Madeleine Serenhov hoppas på ett nytt Open Hack 2016.

En applikation som gör det enklare för flyktingar att bli del av samhället och få användning för sina färdigheter i det nya landet korades till en av vinnarna vid Open Hack som initierades av LTH-studenter.

Open Hack – Coding for Humanity hölls i Malmö under en decemberhelg och samlade dels representanter från biståndsorganisationer, dels ett hundratal ”hackare”. Genom frivilligarbete under dygnets sena timmar – och med hjälp av öppen källkod – tog deltagarna fram lösningar som kan underlätta vid bland annat katastrofer och humanitära kriser runtom i världen.

Madeleine Serenhov studerar fjärde och näst sista året vid civilingenjörsprogrammet i informations- och kommunikationsteknik. Hon var en av de omkring hundra personer som under ett par dygn valde att stanna inne i ett kontorslandskap och ”koda för mänskligheten”. Och det var hennes grupp som tog fram lösningen som ska underlätta för nyanlända. De vann i kategorin Best Experience Public Service.

– Eftersom hälften av medlemmarna i gruppen själva har en bakgrund i andra länder har de god förståelse för hur ensamt det kan kännas att komma till ett nytt land. De kunde direkt sätta fingret på vad som behövs. Genom appen som vi började ta fram kan deltagare bjuda in till aktiviteter och visa hur vi lever i Sverige, säger Madeleine Serenhov.

Den som använder applikationen kan skapa ett ”event” och låta nyanlända anmäla intresse att delta. Eventen bygger på att exempelvis flyktingar bjuds hem till familjer och deltar i deras vardagliga aktiviteter.

– Det finns många som vill bidra idag men inte vet hur, och genom den här appen kan de hamna bara några knapptryck ifrån att ge en hjälpande hand.

Arbetet med appen har inte ännu slutförts, men enligt Madeleine Serenhov finns det funderingar på att samla ihop delar av gruppen igen.

En av initiativtagarna till Open Hack var Johan Linåker, doktorand i datavetenskap. Han var projektledare och menar att de arbetsintensiva dygnen i Malmö utgjorde ett av de första humanitära hackathonen i Sverige.

Open Hack visade, enligt honom, att det finns stort engagemang bland företag, studenter och tekniskt intresserade personer, men också bland hjälporganisationerna, som själva kom med idéer och utmaningar under hackathonet.

På plats i Malmö fanns bland annat representanter för Sida, Läkare utan gränser, Action Aid, Röda Korset och Ushahidi, ett projekt som utvecklats i Kenya och arbetar med öppen källkod och katastrofhantering.

– Jag hoppas att än fler företag, organisationer och enskilda hör av sig och att det blir fler event som Open Hack. Nu har vi chansen att visa hur teknikintresserade och hjälporganisationer kan dra nytta av varandra och bidra till en bättre värld, säger Johan Linåker, som till vardags forskar på öppen källkod.

Under Open Hack fick de deltagande företagen och individerna besök av en DJ, och de humanitära hackarna fick även tillfälle att delta i ett yogapass.

– Det var uppskattat eftersom vi hade en hel dag och natt framför oss med programmerande och diskuterande, säger Madeleine Serenhov.

Första gången som Madeleine Serenhov hörde talas om Open Hack trodde hon inte att hon hade tillräcklig programmeringskunskap för att delta, och hon anmälde sig därför som volontär under hackathonet.

– När eventet väl startade kände jag att jag inte kunde låta bli att vara med, så jag trappade successivt ner på volontäruppgifterna och övergick till att bli deltagare. Nästa år ska jag engagera mig tidigare och ännu mer.

Madeleine Serenhov hoppas att det blir ett nytt Open Hack under 2016 och att fler LTH-studenter ska dyka upp – och då ”inte bara de värsta programmerarna”.

– Det behövs mycket mer kunskap än så för att ett projekt ska gå ihop. Alla med en drivkraft och vilja att påverka kan bidra på ett eller annat sätt.

Text: Tiina Meri

Foto: Gunnar Menander