Utbildning

Studenter samarbetar på tvärs för grönare företagsidéer

Konceptet är enkelt: entreprenörskapsstudenterna pitchar sina företagsidéer till studenter från Miljöinstitutet som ger råd kring miljömässiga risker och möjligheter.

Anouk Arts från Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship och Alexandra Wu från Miljöinstitutet samarbetade bra.

I år är det tio år sedan masterstudenter från Miljöinstitutet och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship genomförde sin första gemensamma workshop för att diskutera miljöperspektiv på nya företagsidéer.

– Över tid har vi sett att det har blivit ett allt större fokus på miljö, hållbarhet och sociala aspekter i företagsidéerna som studenterna presenterar på workshoparna. Det är glädjande, och workshoparna i sig är väldigt fina exempel på peer-learning där studenterna lär av varandra, säger Håkan Rodhe vid Miljöinstitutet.

Craig Mitchell från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship håller med och säger att miljöperspektiven från workshopen återspeglas i de affärsplaner och värdepropositioner som entreprenörskapsstudenterna arbetar vidare med under sin utbildning.

Studentgrupperna håller ofta kontakten efter det att workshopen är över. Något som både Håkan Rodhe och Craig Mitchell tycker är positivt då det visar att samarbetet ger ett mervärde.

De tror också att den här typen av tvärvetenskapliga workshops kommer att bli ett allt vanligare inslag i många utbildningar. För att det är inspirerande och ger utbildningskvalitet, och för att hantera de komplexa utmaningar som samhället står inför – till exempel klimatfrågan.

– Vi är glada att vi har byggt upp något varaktigt under dessa tio år, och ser fram emot fortsatt konstruktivt samarbete. Entreprenörskap och hållbarhet kombinerar bra och det finns många möjligheter för att göra mer, säger Craig Mithcell och Håkan Rodhe.

Anouk Arts är en av masterstudenterna från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och hon uppskattade samarbetet.

– Studenterna från Miljöinstitutet visade vår grupp ett annat perspektiv på hållbarhet. Vi var helt inställda på hur vi kunde göra vår produkt hållbar. Med tanke på den komplexa sektorn och vår vision om att hålla priserna nere föreslog de att vi skulle se bortom enbart produktionen av produkten. De visade oss att hållbarhet kan föras in i alla steg av processen. Ett av deras förslag, vilket var väldigt intressant, var att vi skulle erbjuda konsumenterna utbildning i att ta hand om produkten och ge stöd för att förlänga dess livslängd.

Noomi Egan