Samverkan, Utbildning

Studenterna hinner inte hit i tid

Några av de internationella studenter som skulle ha studerat i Lund i höst stannade hemma istället. Andra blir så försenade att de missar nästan hela första kursen. Visumprocessen gör att inte alla hinner hit.

MariaLindblad

Att missa introduktionen och socialiserandet innan studierna börjar är inte bra, tycker Maria Lindblad, internationell rekryterare på LU.

Lunds universitet och flera andra lärosäten har de senaste veckorna vänt sig till UHR, Universitets- och högskolerådet, för att klaga på försenade uppehållstillstånd. Det är studenter från länder där Sverige kräver visum som drabbas, som till exempel Indien, Pakistan och Bangladesh.

– Det handlar om en rejäl kulturkrock att komma från till exempel Bangladesh till Lund. Att missa introduktionen och socialiserandet innan studierna börjar är inte bra. Om du dessutom missar större delen av första kursen, då blir det riktigt svårt, säger Maria Lindblad, internationell rekryterare på LU.

Antalet internationella studenter som kommer till Lund ökar stadigt, både inom och utom EU. De runt 500 betalande studenter som kommer till Lund i år, väljer oftast att komma för att de vill gå ett särskilt program i kombination med att LU ligger högt på viktiga rankinglistor. Dessutom har Sverige relativt låga avgifter. Maria Lindblad ser en trend i att allt fler från Asien vill till Europa.

– I Asien verkar det som om allt fler vill göra något annorlunda, mer unikt än att åka till USA, Australien eller Storbritannien. Europa – minus Storbritannien – seglar upp som intressant val.

För dem som kommer från länder inom EU eller från visumfria länder som USA, Kanada och Australien fungerar systemet. Men studenter från länder där Sverige kräver visum är det värre. De kan inte påbörja sin resa förrän de har uppehållstillståndet i handen. De kan inte heller söka uppehållstillstånd förrän de har betalt sin första faktura, tidigast i mitten på maj.

–  Vägen till uppehållstillståndet är väldigt olika lång. Utomeuropeiska studenter måste besöka en ambassad i hemlandet som har en biometriapparat för fingeravtryck etc. I Indien finns det bara i Delhi, i andra länder inte alls. I värsta fall får de söka ytterligare ett visum för att åka till ett grannland med biometriapparat.

– Varje nöjd student som åker hem leder till ett helt gäng nya studenter från det landet. I år har vi till exempel en våg av studenter från Bangladesh. Nytt för i år är också att Migrationsverket har bestämt att alla från Bangladesh måste intervjuas på svenska ambassaden i Dhaka, vilket leder till problem.

Runt 100 intervjuer med studenter på väg till lärosäten i Sverige hade behövts genomföras på ambassaden i slutet på juli, mitt i semestertider. Det gick inte. De flesta har höga förväntningar på sina studier utomlands, både som investering för framtiden och som personlig upplevelse.

– Vi har flera presumtiva studenter som betalat sina avgifter som hoppat av när de inser att de inte hinner hit i tid. Det skapar en stress att missa det intensiva socialiserandet och introduktionen de första veckorna.

Vad kan man göra åt situationen?

– När det gäller Bangladesh så har vi ett möte inplanerat med ambassaden i Dhaka, om intervjuerna kvarstår måste de kunna få mer resurser. UHR engagerar sig nu också i frågan om försenade uppehållstillstånd och har begärt in synpunkter från lärosätena.

Att internationella studenter inte kan söka visum tidigare än maj beror på att de söker via den nationella antagningen. Deras studieplats här är inte  säker förrän efter det andra urvalet i april och först då kan fakturor börja skickas ut .

Finns det något att göra åt det på hemmaplan?

– Nu måste vi följa upp studenterna, både de som kom och de som inte lyckades komma hit. Om problemen fortsätter så behöver vi ta en diskussion med ambassaderna i de berörda länderna för att se hur vi kan påskynda processen inför nästa år.

Text och foto: Jenny Loftrup

Läs även: Sent visum ger forskarna fotboja