Debatt/opinion, Utbildning

Studievägledare Åke Heed: ”Det finns en del övrigt att önska!

Reflektioner efter femton års studievägledarliv .

Ake HeedFemton år som allmän studievägledare på Lunds universitet har haft ett mycket tacksamt och givande innehåll. Majoriteten av studenterna jag träffat studerar redan på LU, övriga har varit presumtiva från gymnasier, komvux, folkhögskolor och yrkesliv. Gemensamt är dock att de ofta uttalat tacksamhet över att i lugn och ro få sitta ner med någon som lyssnar och hjälper till att strukturera och tydliggöra ens tankar, bolla idéer, ge information, förebygga felval. Program eller sätta ihop kurser, vilket huvudämne, behörigheter, antagningsregler, examina. Har kanske kört fast och vill byta inriktning.

Jag kan i samtalen höra att studenterna verkligen vill att det ställs krav i universitetsstudierna. Tydliga kunskapskrav så att de känner att de växer. Oftast tycker de sig möta sådana i Lund, men inte alltid.

Något som förundrat mig under åren är hur fakulteterna HT och S årligen kan starta nya program och kurser samtidigt som det länge ställts krav på mera lärarledd undervisning. Bättring har utlovats mer än en gång. Ett minimikrav på 15 tim per/vecka och att ingen ny utbildning startas inom fakulteten dessförinnan, skulle både jag och studenter jag pratat med, vilja se. Ett kvalitets- och jämlikhetskrav som även rektor och universitetsstyrelse borde ta tag i.

Ständigt får jag höra hur arbetsplatsförlagd utbildning/praktik efterfrågas av mina besökare. Positivt är att detta har ökat i våra utbildningar under senare år, men här finns mycket kvar att utveckla.

Ytterligare en kontaktväg med arbetslivet är examensarbetet. Studenten har ett intressant ”case” ur verkligheten att utgå ifrån, får kontakt med en arbetsplats och även råg i ryggen inför närliggande jobbsökeri. Jag märker dock på mina besökare att våra fakulteter/institutioner här har mycket olika inställning. Vissa uppmuntrar dessa initiativ och ger tips och råd, andra pratar bara inte om det. Kanske är de rädda att studenten blir alltför styrd. Ändå finns ju examenshandledaren som ett stöd vad gäller akademisk kvalitet och självständighet. Hursomhelst ges våra studenter inte likvärdiga möjligheter.

En annan vinst med dessa arbetsgivarkontakter är att de kan bli en stimulans och utveckling för lärarkåren: studiebesök ordnas lättare, liksom inbjudningar till gästföreläsningar, kanske själv hålla externa föreläsningar, fånga in nya forskningsbehov.

Och så den ständigt återkommande frågan i vägledningssamtalet: Ger utbildningen jobb? Och vilka jobb? Jag tycker det vore naturligt att alla institutioner redovisar alumni-uppföljningar kring detta på sin hemsida. Satsar studenten 300.000 – 600.000 kronor i lån på en utbildning hos oss (tre till fem år), ja, då har de också full rätt att få information om vart den kan leda. Vilket förstås också är en viktig aspekt i marknadsföringen av våra utbildningar.

Tack alla för ett givande samarbete under dessa år! Nu fortsätter mitt nya liv som pensionär med koloni och skriverier.

Studievägledare Åke Heed

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *