Forskning, Teknik

Svampiga städer krävs för att klara översvämningar

Världens städer behöver skydda sig mot översvämningar och de skador som kraftigt regn kan orsaka. Men hur?
Det diskuterades på en konferens i Lund, “No More Atlantis” i slutet på november och som samlade runt hundra personer från akademi, kommun och försäkringsbolag.

Konferensen arrangerades av forskare i teknisk vattenresurslära vid LTH.

– Översvämmade städer behöver många mediciner för att botas. Lösningarna är därför många och verkar på olika nivåer, säger Kenneth M. Persson, professor i teknisk vatten-resurslära.

Även om frågan är komplex, vet forskare och experter redan nu en hel del vad som behöver göras. Städerna behöver byggas annorlunda. Man talar om blå-gröna städer och i Kina om ”svampstäder”. Båda begreppen går ut på göra mer plats för vatten i staden för att bromsa dess framfart till exempel med fler upphöjda, sugande grönytor, kopplade dammar eller snirkliga kanaler istället för raka vattenrör.

Dagens hårdgjorda ytor leder till att vattnet inte hinner rinna ner i marken, eller ens i avloppsbrunnar, utan istället samlas i låglänta områden med risk för att förstöra källare och blockera vägar. Redan nu finns goda exempel, framhåller Kenneth M. Persson.

– I Japan har man byggt enorma, underjordiska bassänger som samlar upp dagvattnet för att användas senare, exempelvis bevattning. Och i Helsingborg har en vägtunnel utrustats med larm för hög vattennivå så att man inte riskerar att köra ned och fastna i tunneln.

En viktig punkt för att hantera översvämningar bättre är att se över vem som gör vad. Lagstiftningen behöver också ses över. En tredje punkt handlar om skapa förfinade vädertjänster som kan varna särskilda områden tidigare.

Kristina Lindgärde