Utbildning

Svårtydd handstil bäddar för försök med digitala tentor

Högre kvalitet på tentasvaren och större rättssäkerhet är två fördelar med digital examination. Till vårterminen startar ett stort pilotprojekt på LU där alla fakulteter får möjlighet att prova digitala tentor.

Vid digital examination får studenterna ta med sin egen laptop. Ett program låser datorn för övrigt, så att det bara går att arbeta med tentan. Foto: Kennet Ruona

– Studenternas handstil blir allt svårare att tyda, eftersom de sällan skriver för hand. Men det viktigaste är att kvaliteten på svaren blir bättre när studenterna kan jobba med texten och klippa och klistra, säger Lena Eskilsson, ordförande i styrgruppen för Digital examination vid LU.

Under flera år har frågan om digital examination drivits vid LU, som en del av satsningen på e-lärande. På Juridiska fakulteten har man legat i framkant och examinerat digitalt i flera år redan med positiva erfarenheter. Nu finns ett datorprogram, Inspera, som är tillgängligt under pilotens två år och en kontaktperson kommer att utbildas på varje fakultet. Frida Splendido har nyss utsetts till projektledare för genomförandet av pilotprojektet.

– Alla som vill kan hoppa på och vi har redan flera institutioner som vill börja omedelbart, säger Lena Eskilsson.

Examineringen fungerar så att studenterna tar med sig sin egen laptop till tentasalen och där får de ladda ner ett program med tentan på. Programmet låser datorn för övrigt, så att man inte kan göra något annat än just tentan.

– Det förutsätter att varje student har en laptop med sig, något som skulle kunna vara exkluderande. Men studenterna lyfter inte det som något problem, säger Lena Eskilsson och tillägger att det finns tentor i pappersformat om det skulle behövas.

Även tentavakterna måste bli bekväma med den digitala tentamen. Men Lena Eskilsson menar att fördelarna väger tungt.

– Det är lätt att anonymisera tentorna, något som studenterna efterfrågar eftersom det finns en oro över att bli orättvist bedömd av olika anledningar.

Man kan också lätt koppla sin tentamen till Excel och analysera hur olika tentafrågor fungerar. Lena Eskilsson menar också att det finns möjlighet till pedagogisk utveckling av salstentorna då man digitalt kan använda sig av video, bilder och utvalda länkar.

– Det finns en tidsvinst i att rätta digitalt. Man slipper försöka tyda vad det står, det är enklare att kommentera och om flera lärare är inblandade så kan man rätta samtidigt.

Jenny Loftrup