Administration, Naturvetenskap

Sven Lidin: – Flytt till Brunnshög blir stor fråga

Sven Lidin blir ny dekan för Naturvetenskapliga fakulteten, ett uppdrag som känns roligt och spännande, tycker han.
– Men det finns en del svåra ärenden som jag måste driva fram till beslut och det kan kännas lite läskigt.

Kemisten Sven Lidin blir dekan för Natur­vetenskapliga fakulteten. Foto: Mats Nygren

Till dessa ärenden hör diskussionen kring en föreslagen flytt av delar av fakulteten till Brunnshögsområdet som byggs vid MAX IV och ESS.

– Att flytta är inget självändamål, utan det måste handla om något nytt man vill skapa och om viljan till samordning. Vi måste se det som något vi hade velat göra även utan ett Brunnshög, säger han, och menar att kommunikationen kring detta och de flesta av universitetets processer, är oerhört viktig.

En annan knepig fråga handlar om det utvärderingssystem av grundutbildningen som LU är på väg in i och som blir större och dyrare än tidigare system. Sven Lidin ifrågasätter det inte, utan tror att det blir bra, och det är dessutom ett uppdrag från regeringen som måste uppfyllas. Men det finns inga särskilda pengar avsatta till det utan det måste finansieras med medel från grundutbildningen.

– Det finns en risk att studentkårerna kan uppfatta det som att kvalitetskontrollen sänker själva kvaliteten på grundutbildningen eftersom man tar pengar från den.

Den nye naturvetardekanen är annars van vid att hantera övergripande organisationsfrågor. Han hade ett liknande uppdrag vid Stockholms universitet varifrån han rekryterades 2010 – men där var hans ansvarsområde mindre. De senaste tre åren har han dock varit prefekt för LU:s nästa största institution, Kemiska institutionen med 450 medarbetare, och det är ett jobb han verkligen har trivts med.

– Jag trodde jag skulle sitta ytterligare en treårsperiod, men så kom dekanfrågan upp och jag kände att det fanns många bra efterträdare till prefektjobbet här så jag kunde acceptera dekanuppdraget.

Sven Lidin tycker att det känns spännande och roligt att på en ny och annan nivå få arbeta i en organisation som håller på med forskning och utbildning. Han är professor i oorganisk kemi och har jobbat sedan 1990 både med att forska och undervisa. Han är helt införstådd med att dekanuppdraget kommer att innebära ytterligare neddragningar av dessa uppgifter.

– Min forskning har redan under prefektperioden blivit något av en fritidssysselsättning och mycket undervisning lär det inte heller bli framöver.

Sin styrka beskriver han som att vara bra på människor. Han tycker att man måste vara bra på organisationsfrågor också – men organisationen består av människor, menar han.

– De flesta av oss har så mycket annat än jobbet att ta hänsyn till, och det är viktigt att ha förståelse för att vi faktiskt bara är män-niskor och ska få lov att vara det, säger han.

Ny prodekan för forskning blir Anders Tunlid och prodekan för utbildning blir -Karin Hall.

Maria Lindh