Administration, Allmänt

Sylvia Schwaag Serger blir ny prorektor

Sylvia Schwaag Serger blir ny prorektor för Lunds universitet. Hon är idag ansvarig för internationell strategi vid Vinnova och är adjungerad professor vid Ekonomihögskolan. Tidigare har svensk-tysk-kinesisk-amerikanskan doktorerat i ekonomisk historia vid London School of Economics.

Sylvia Schwaag Serger.

Sökandet efter en ny prorektor började under våren, då tidigare prorektor Eva Wiberg meddelade att hon skulle lämna LU den 1 juli för att bli rektor vid Göteborgs universitet.

I juni hade beredningsgruppen tagit fram ett förslag till ny prorektor, men universitetskollegiet var inte nöjt med att bara få en kandidat presenterad för sig. Processen blev därför förlängd till -efter sommaren och Stacey Ristinmaa Sörensen utsågs till tillfällig prorektor under hösten. Tjugoen personer blev nominerade eller sökte tjänsten och fem kandidater intervjuades.

Men även efter sommaren valde universitetsstyrelsen att genom beredningsgruppen bara presentera en kandidat, som man ansåg vara i särklass.

Universitetskollegiet röstade om den nya prorektorn i september: 19 ledamöter för Sylvia Schwaag Serger och 14 ledamöter emot. Åtta ledamöter röstade blankt och två röster förklarades ogiltiga. Den 20 september tog universitetsstyrelsen beslutet att utse Sylvia Schwaag Serger till universitetets nya prorektor.