Forskning, Medicin

Teknik för äldre i fokus vid tioårsjubileum

– Det är inte ni som är dumma eller för gamla – det är teknikerna det i så fall är fel på, sa Susanne Ivarsson till sin publik på tioårsjubileet för äldreforskningscentrumet CASE.

Lagom till CASE:s tioårsjubileum fick Tove Harnett (till vänster) och Susanne Ivarsson tio miljoner kronor från FORTE, och presenterade sina forskningsprojekt på jubileumshalvdagen.

Publiken bestod av brukare, dvs. främst äldre men även anhöriga och personal inom vård och omsorg, tjänstemän och en och annan politiker.

Susanne Ivarsson, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper, har precis startat ett nytt treårigt forskningsprojekt, GenerationTech, som handlar om hur man i olika generationer uppfattar den teknik och teknikutveckling man varit med om.

– Projektets syfte är att utveckla kunskap om attityder, acceptans och användning till olika typer av teknik och hur detta är kopplat till ett aktivt och hälsosamt åldrande, säger Susanne Ivarsson.

Hon var en av fyra forskare som presenterade sin forskning för en vetgirig publik i Medicon Villages stora hörsal, och mycket handlade om just teknik.

Arbetsterapeut Agneta Fänge berättade om sitt projekt tech@home, ett bevakningssystem i hemmet med sensorer som ger utslag vid olika typer av rörelser.

– Denna typ av teknik kan avlasta exempelvis anhöriga till demenssjuka som kanske sover i ett annat rum och vågar koppla av tack vare sensorerna, säger Agneta Fänge.

Sensorerna kan också fungera som dörr- och fönsterlarm, brandvarnare och temperaturlarm. Om något händer skickas sms till anhöriga och alltid en daglig rapport. Agneta Fänge berättar att man just nu har cirka 50 monterade larm hos familjer med någon som är demenssjuk. Erfarenheterna är övervägande positiva.

– Men det finns också dem som vill att vi kommer och monterar ner systemet igen, säger hon.

Tove Harnett, universitetslektor vid Socialhögskolan, tog upp frågan om vad som är rättvisa eller diskriminering när det gäller stöd och hjälp från samhället.

– Om man ska få en stroke är det bäst att få den före man fyller 65 år. En 64-åring kan få personlig assistens, livet ut om så skulle behövas. Men är man över 65 är det hemtjänsten som gäller och den kostar dess-utom pengar.

Är man under 65 säger lagen att man har rätt till goda levnadsvillkor – är man över så har man bara rätt till skäliga levnadsvillkor. Tove Harnetts forskningsprojekt utreder hur välfärdssystemet är uppbyggt och undersöker moraliska frågor om vad som är rättvist och jämlikt i samhället. Hon använde begreppet ålderism som något som kopplar samman ålder med skröplighet, en typ av diskriminering och som i vissa kommuner dessutom sätter riktmärket om att behoven (och inte åldern) ska styra hjälp och stöd – ur spel.

– I vissa kommuner får exempelvis alla över 80 en plats på äldreboende…

Hennes projekt ”Ålder eller behov?” har likt Susanne Ivarssons ”GenerationTech” precis fått ett stort forskningsanslag och tillsammans har de bägge forskningsgrupperna fått tio miljoner kronor av forskningsrådet Forte.

Forte stöttar också det tvärvetenskapliga projektet som Oskar Jonsson, fil dr i industridesign och biträdande lektor vid Hälsovetenskaper, berättade om. Det handlar om att förstå brukarmedverkan i forskningen om åldrandet och hälsa. Projektet samordnas av CASE och deltar gör även Linnéuniversitet, Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad. Oskar Jonsson menar att forskningen om effekterna av brukarmedverkan är sparsam och det ska projektet ”Forskning med och om brukarmedverkan” råda bot på.

– Viktigt vid brukarmedverkan är att brukarna, i detta fall de äldre, är deltagare och inte studieobjekt. Det är samverkan på lika villkor, och vi forskare uppmärksammas på vad som är viktigt vilket kan leda till att onödiga forskningsprojekt undviks, säger Oskar Jonsson.

Text & foto: Maria Lindh