Forskning, Samhällsvetenskap

TEMA | Brukarmedverkan: Mjukare övergång mellan studier och arbete

Tala om vad ni behöver så ska vi på Socialhögskolan ordna det.
Detta storstilade löfte kom från ingen mindre än skolans rektor Staffan Blomberg. I den överförtjusta publiken satt ett hundratal socialsekreterare, kommunala utvecklingsledare och politiker som bjudits in för att samarbeta kring Socialhögskolans utbildningsutbud.

Socialhogskolan 2

Studierektor Leili Laanemets var en av initiativtagarna till att bjuda in yrkesverksamma socionomer för att få återkoppling på Socialhögskolans utbildningar.

– Är det någon som kommer ihåg vilka de stora frågorna var inom socialtjänsten på 80-talet?

Håkan Jönson, professor i socialt arbete, som var en av många inspirationsföreläsare under dagen slängde ut frågan till publiken.

Rätt svar på frågan var aids och kokainmissbruk, och de som varit med i yrket länge nickade igenkännande.

Håkan Jönson pekade ut några av dagens utmaningar inom socialtjänsten; den ökade migrationen och en åldrande befolkning. Vilket ansvar har vi för exempelvis tiggande EU-medborgare? Och hur tacklar vi de problem som följer på att allt fler lever längre? En annan, enligt Håkan Jönson, inte alltför vild gissning var att morgondagens socialarbetare kommer att ha krav på sig att bli ännu mer kostnadseffektiva och att samarbeta alltmer med olika frivilligorganisationer.

Självfallet kan ingen med säkerhet veta vilka som är framtidens sociala problem, men ett sätt att vara bättre förberedd och ge relevanta utbildningar är att ha ett nära samarbete med verksamma socialarbetare. Dagens stormöte var ett nytt grepp från Socialhögskolan för att få återkoppling.

Efter en förmiddag fylld av inspirationsföreläsningar fick de yrkesverksamma socialarbetarna grupparbeta tillsammans med lärarna och forskarna.

Många menade att en brist var att socionomutbildningen inte gav tillräckligt med förberedelser inför arbete inom socialtjänsten.

– Man förbereds på att arbeta med socialt arbete, men inte för vilka svårigheter som möter en inom socialtjänsten, sa en socialarbetare i publiken som påpekade att nyutbildade ibland känner sig utelämnade och ensamma när de kastas in i svåra sociala utredningar.

Några veckor efter stormötet på Socialhögskolan summerar studierektor Leili Laanemets vad som kommit ut av dagen:

– Det blev väldigt tydligt att det fanns ett behov av en mjukare övergång mellan studier och arbete, säger hon. Det kom fram önskemål om något slags praktik- eller traineeår i direkt anslutning till utbildningen. Inom kort kommer jag och några andra från Socialhögskolan att träffa HR-personal från några skånska kommuner för att se hur man kan gå vidare med detta.

Text: Ulrika Oredsson

Foto: Gunnar Menander

För övriga artiklar i temat se ”Brukarmedverkan – så funkar det!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *