Forskning, Priser/utmärkelser

Tre unga forskare utsedda till ”Wallenberg Academy Fellows”

Nationalekonomen Joakim Westerlund, biologen Charlie Cornwallis samt medicinaren Joan Yuan har utsetts av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att delta i karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows. Programmet syftar till att skapa långsiktig finansiering för lovande unga svenska och utländska forskare inom alla ämnesområden. Sammanlagt får 33 nya forskare möjlighet att delta.

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

– Totalt räknar vi med att finansiera upp till 125 Fellows. Wallenberg Academy Fellows, som är Wallenbergstiftelsens största satsning hittills, är en långsiktig satsning på unga forskare både från Sverige och utlandet. Det är mycket glädjande att nu få tillkännage den andra kullen lovande unga forskare, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

cornwallis_webb

Charlie Cornwallis

Charlie Cornwallis, forskarassistent vid Biologiska institutionen, ska undersöka hur osjälviska beteenden kan uppstå och varför samhällen ibland bryter samman. Evolutionsteorin har svårt att förklara utvecklingen av komplexa samhällen där individer offrar sig för andras bästa. Ungefär åtta gånger har livet på jorden genomgått stora evolutionära omställningar som resulterat i livsformer som bygger på en högre nivå av samarbete. Till exempel har encelliga organismer blivit flercelliga, och flercelliga organismer har format komplexa samhällen där enskilda individer ger upp sin egen fortplantning för den gemensamma överlevnaden. Sådana uppoffringar är egentligen totalt emot evolutionsteorins grundidé där det naturliga urvalet gynnar de individer som lämnar många avkommor efter sig.

Att förstå hur komplexa sociala samarbeten har utvecklats är en stor utmaning för biologin. Charlie Cornwallis kommer därför att undersöka olika teorier om varför ryggradsdjur inleder avancerade samarbeten. Han kommer att studera en rad olika arter, från råttor och fåglar till människor. Dessutom ska han mer ingående undersöka den mycket varierande sociala strukturen hos strutsar, såväl ensamlevande individer som komplexa grupper med hög samarbetsnivå.

joakim-westerlund_webb1_0

Joakim Westerlund.

Joakim Westerlund, professor i nationalekonomi, kommer att utarbeta gedignare verktyg för ekonomisk analys. Tillgången till detaljerade data, så kallad paneldata, om ekonomi och välmående när det gäller individer, företag och länder har ökat radikalt. Detta har lett till en kraftig utveckling av empirisk forskning inom nationalekonomin. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Joakim Westerlund, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, att utveckla den vetenskapliga grunden för analys av paneldata. Den explosionsartade utvecklingen inom fältet har bland annat skett på en del lösa antagande. Joakim Westerlund kommer att systematiskt utvärdera och omarbeta de rutiner och antaganden som ligger till grund för vissa ekonometriska analyser.

joan_webb

Joan Yuan.

Joan Yuan forskar om potentiell bot för infektionskänslighet hos personer som fått benmärgstransplantation. Benmärgstransplantationer räddar livet på människor som lider av cancer, blodsjukdomar och immunbristsjukdomar. Men transplanterade celler saknar förmåga att bilda alla de vita blodkroppar som en vuxen person behöver. Det leder till en infektionskänslighet.

En patient som behöver en benmärgstransplantation, får nästan alltid blodstamceller från en vuxen donator. Det kan rädda livet, men leder till att personen blir känsligare för virus och bakterier. En orsak är att vuxnas blodstamceller har förlorat förmågan att bilda vissa vita blodkroppar, av forskare kallade ”innate-like lymphocytes”. Dessa speciella lymfocyter bildas endast under en begränsad tid av fosterlivet och hos nyfödda. Det skulle därför egentligen vara bättre att använda stamceller från foster vid transplantationer, men av bl.a. etiska skäl går det sällan.

 Joan Yuan, som ursprungligen kommer från National Institute of Health i USA, har tidigare genom att omprogrammera vuxna stamceller, effektivt förmått dem att bilda även de vita blodkropparna som behövs. Som Wallenberg Academy Fellow kommer hon fortsätta sina studier av blodstamceller här i Lund. Det långsiktiga målet är dels att förbättra resultatet av benmärgstransplantationer, dels att förstå de egenskaper hos fostrets blodstamceller som är inblandade i utvecklingen av barnleukemi.

Läs vilka som utsågs till Wallenberg Academy Fellows vid andra lärosäten 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *