Allmänt

Treårigt forskningsprojekt belyser sexuella trakasserier

Anette Agardh, professor i global hälsa, har fått uppdraget att leda projektet Tell­us som ska ta fram ett kunskaps­underlag och en plan för hur arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet kan stärkas. Hon menar att sexuella trakasserier är en komplex fråga.
– Många aspekter kan relateras till förekomsten av sexuella trakasserier, säger hon och hänvisar bland annat till de formella strukturerna inom akademin.

Anette Agardh, professor i global hälsa, leder projektet om sexuella trakasserier. Foto: Kennet Ruona

Bakgrunden till uppdraget är att #metoo-uppropen synliggjorde den tystnadskultur som ofta finns runt sexuella trakasserier. Och det ledde till att frågan diskuterats på universitetet. Det treåriga uppdraget kommer direkt från rektor och projektet riktar sig till samtliga verksamma vid Lunds universitet – studenter, doktorander och anställda. Till sin hjälp har Anette Agardh en projektgrupp på fyra personer som representerar ämnena arbetsmiljö, psykologi, och juridik samt representanter från sektionen Personal och studentkåren. Det kommer även finnas en grupp dit man vid behov kan vända sig för att få samtalsstöd, råd eller hjälp att anmäla sexuella trakasserier. 

Anette Agardh är glad för förtroendet och över att Lunds universitet gör en seriös satsning för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier. 

– Det handlar om att bidra till en god studie- och arbetsmiljö, och säkerställa att det finns en trygghet och tillit till universitetets hantering av sexuella trakasserier när det behövs. 

I arbetet kommer delaktighet att vara viktig, därför inleds projektet med att projektgruppen går ut och lyssnar på och diskuterar med studenter, doktorander och anställda om deras erfarenheter och upplevelser. 

– Vi vill förstå hur samtalsklimatet, maktrelationer och tryggheten upplevs idag. 

Projektet kommer sedan att genomföra en enkätundersökning och ta fram ett förslag på hur arbetet mot sexuella trakasserier kan stärkas och följas upp. 

– Genom att ta del av studenters, anställdas och doktoranders erfarenheter och ta hjälp av redan existerande forskning så vill vi säkerställa att arbetet framöver är behovs- och kunskapsbaserat, säger Anette Agardh.

Även om utvecklingsarbetet pågår under hela projekttiden är det under projektets andra del, 2019, som fokus ligger på att genomföra åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och avslutningsvis utvärdera projektet. Läs mer om projektet på www.lu.se/tellus.

Maria Lindh