Okategoriserade

Undersöker hur nyanlända snabbt ska få en svensk examen

Det tar tid att få en utländsk examen bedömd och översatt till svenska förhållanden.
– Vi behöver förenkla processen så nyanlända snabbt kan komma i arbete, säger Per Eriksson, före detta rektor för Lunds universitet. Han leder ett nytt projekt för att hitta en modell som på kort tid ska ge nyanlända akademiker en svensk examen.

Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet

Per Eriksson.

Nyligen gav Vinnova en halv miljon kronor i anslag till projektet var syfte är att ersätta de långdragna valideringarna.

– Det är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Umeå och Uppsala samt Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola, berättar Per Eriksson, som nu har sin arbetsplats vid CIRCLE, Centrum för innovationsforskning, utan att formellt ingå i centrumet.

– Idén är mycket enkel, och jag fick den för några år sedan under en debatt som handlade om hur dåliga vi är på att ta emot internationella akademiker. Jag tänker mig att nyanlända akademiker läser och tenterar några motsvarande kurser på svenska lärosäten inom sina respektive utbildningar. Kurserna ges som uppdragsutbildning och finansieras t.ex. av Arbetsförmedlingen. Avslutningsvis när man visat sig klara våra kurser, eventuellt kompletterat med en muntlig koll av individens övriga kunskaper, görs ett tillgodoräknande av också övriga kurser utifrån examen från hemlandet och ett svenskt examensbevis utfärdas, allt enligt gällande regelverk.

– Styrkan med modellen är att den nyanlände fullt ut får en svensk högskoleexamen. För jag tror att ett examensbevis från t.ex. Lund, Chalmers eller KTH, som därmed går i god för innehavarens kunskaper, är mera värt på arbetsmarknaden än en validerad examen från hemlandet.

BRITTA COLLBERG

Läs resten av artiklarna i flyktingtemat

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *