Allmänt, Humaniora

Vägen tillbaka: – Det ska vara tillåtet att vara sjuk

Chefens inställning kan både underlätta och försvåra återgången till arbetsplatsen för den som varit sjukskriven. Gunnel Holm har varit kanslichef i sjutton år och strävar efter att visa omtanke, följa upp med måtta och inte älta när någon kommer tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning.

Gunnel Holm vill vara ett stöd för sjuka med­arbetare utan att tränga sig på. Foto: Maria Lindh

– Det är tillåtet att vara sjuk, de som blir sjuka ska känna att de får vara det i lugn och ro. Och det har aldrig slagit tillbaka.

Kanske har Gunnel Holms inställning att göra med att hon som ny chef snabbt överhopades av arbete. Överbelastningen ledde till att hon blev sjuk av stressen.

– Det är svårt att säga hur det har påverkat mig som chef, men jag bär med mig insikten att det tar lång tid att helt komma tillbaka efter utbrändhet.

Hon pratar öppet om sin sjukskrivning, vilket sätter en ton. Troligen gör det att fler vågar släppa på fasaden och berätta hur de egentligen mår. Just klimatet på arbetsplatsen, menar Gunnel Holm, är viktigt vid en rehabilitering, oavsett om man kommer tillbaka från en psykosomatisk sjukdom eller någon annan allvarlig sjukdom. Det finns en stor tolerans på HT-kansliet för att människor är olika och mår olika. Att sitta tyst vid fikabordet är okej om man känner för det. Man måste inte alltid vara på topp.

– Om folk får visa sig precis som de är i vanliga fall, utan fördömanden eller gliringar, så underlättar det även vid en rehabilitering. Här finns något slags vänlig likgiltighet. Vi har och har haft många medarbetare med utpräglade personligheter här, det finns en acceptans för olikheter och att livet går upp och ner.

När något blir akut och en sjukskrivning blir aktuell så är det viktigt för Gunnel Holm att visa att hon bryr sig och ställer upp – så väl om det handlar om något praktiskt som att personen behöver prata av sig. Men under sjukskrivningen vill hon inte tränga sig på, utan signalera att det inte finns någon press från arbetsgivaren. När medarbetaren är tillbaka på jobbet så försöker hon följa upp hur personen mår – men vid glesa tillfällen.

– Det ska inte ältas. Jag tänker inte på dem som har varit sjuka som att de är sin sjukdom. Jag ser en massa andra saker -istället.

När någon blir sjukskriven så upplever Gunnel Holm att det finns en lojalitet bland kollegorna. De ställer upp och försöker hjälpa till att hitta praktiska lösningar för att lösa de arbetsuppgifter som ändå måste skötas. Den som är sjuk ska kunna släppa tankarna på arbetet.

– Kollegerna tänker ofta kreativt och tar ansvar för att täcka upp runt en sjukskrivning. Dessutom är deras kontaktnät stort om man behöver rekrytera en ersättare. Sedan är det jag som chef som stämplar in lösningen, men jag får god hjälp av kompetent personal.

Jenny Loftrup

Läs resten av artiklarna i temat om ”Vägen tillbaka till jobbet”