Allmänt

Vägen tillbaka: Facket borde kopplas in från början

Antalet problematiska rehabiliteringar ökar vid LU, enligt facket som ofta kopplas in när det går snett.
– En dålig rehabilitering blir dyr, säger Lars-Åke Lööv, facklig förtroendeman på SACO-s.

Lars-Åke Lööv på SACO-s önskar att facket fick vara med vid alla rehabiliteringar.

När det gäller rehabilitering efter fysisk sjukdom menar han att det ofta hanteras väl på LU.

– Det är de psykiska rehabiliteringarna som är det stora och svåra. När det gäller fysiska defekter är det tydligt vad som behövs och det sköts ofta bra. Det är svårare att veta hur illa någon mår som har gått in i väggen, säger Lars-Åke Lööv.

Han menar – precis som Företags-hälso-vården – att chefer, som kanske bara stöter på enstaka fall av rehabilitering – oftare bör ta hjälp av erfarna personalsamordnare.

– Vi får fler och svårare fall där arbetsgivaren kunde ha skött det bättre. En dålig rehabilitering blir väldigt dyr, säger Lars-Åke Lööv och tillägger att de tre fackliga personalorganisationerna vid LU – SACO-s, ST och Seko – har påtalat detta för LU.

Facket skulle vilja ha ordentlig sjukskrivningsstatistik att bygga sina slutsatser på, men det finns inte idag. För att få fram siffror som stämmer med sanningen på LU är svårt – doktoranderna sjukskriver sig nogsamt eftersom deras doktorandtid förlängs med antal sjukdagar. Universitetslärarna där-emot sjukskriver sig sällan eftersom de har utrymme att boka om sina föreläsningar. Orsaken till sjukskrivningarna är inte heller möjliga att utläsa i tabellerna.

Lars-Åke Lööv önskar att de fick vara med vid alla rehabiliteringar, men facket kopplas ofta inte in förrän något har gått snett.

– Vi är ett mentalt stöd för medarbetaren. Helst vill vi vara med från första mötet, just för att det inte ska gå fel i onödan mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

Även om fackets uppgift är att stötta medarbetaren, så upplever de ibland att de även kan vara ett stöd för chefen vid svåra möten, eftersom facket har stor erfarenhet av rehabiliteringsärenden och vet vad som gäller.

– Ofta finns lösningarna utanför boxen och det gäller att lyssna riktigt noga för att förstå vad som behövs för att den anställde ska kunna jobba igen.

Facket kan även hjälpa medarbetaren i kontakten med Försäkringskassan och deras regler vid sjukskrivning. Men de ser det också som sin uppgift att förklara medarbetarens skyldigheter

– Vi vill vara som en ärlig och kritisk vän, och vi gör också klart medarbetarens ansvar: att ta aktiv del i sin rehabilitering, säger Lars-Åke Lööv.

Lars-Åke Lööv menar att man på LU inte kan räkna med att det finns tillräckligt personalstöd till cheferna för att garantera en god rehabilitering.

– Du har rätt till samma stöd i din rehabilitering, oavsett var du är anställd, men det är inte alltid så det fungerar, säger Lars-Åke Lööv.

– I detta fall är jag en centraliserings-ivrare. Det är ett strukturproblem att kostnaderna ligger så långt ut i organisationen, säger han och tillägger att för en forskargrupp på tio personer med eget ekonomiskt ansvar blir en rehabilitering ekonomiskt mycket tung.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Kennet Ruona

Läs resten av artiklarna i temat om ”Vägen tillbaka till jobbet”