Ekonomi, Utbildning

Veckolångt företagsspel sammanfattar hel utbildning

De har varsin examen med sig i bagaget: i till exempel språk, skrivande och kommunikation, geografi, kemi, organisationspsykologi. Under en intensiv vecka är studenterna på Ekonomihögskolans program Master’s in Management uppdelade i lag som ska leda sina företag så framgångsrikt de kan.

Tio års företagande rivs av under en veckolång simulering. Studenterna på Ekonomihögskolans masterprogram i management har bakgrunder inom många olika områden, men har det gemensamt att de vill toppa sin examen med ledarskap och förmågan att fatta snabba beslut.

– Den här veckan har verkligen varit ett koncentrat av vad hela utbildningen står för, säger Alexandra van Heel, som är från Boston och har en examen i media och kommunikation.

Hon får medhåll av Karie Cavendish, språkvetare från Storbritannien.

– Det ger oss väldigt bra tillfällen att sammanfatta vad vi lärt oss hittills under utbildningen här. Spelet är komplext och för att lyckas hålla sig kvar på toppen måste vi bemästra en hel del utmaningar, säger hon.

– Vi har upptäckt en hel del om oss själva och varandra, säger geografen Pim van den Oetalaar från Nederländerna.

Han pekar på kurskamraten Mikael Nolin, kemiingenjör från Lunds tekniska högskola, och konstaterar att denne skräckslaget upprepat orden ”We’re going bankrupt, we’re going bankrupt…”

– Vi har varit väldigt nära konkurs, säger Mikael Nolin med viss skärpa.

– Ja, vi slog verkligen i ”rock bottom”, säger Anneleen De Cuyper från Belgien, som har en examen i organisationspsykologi.

Deras lärare konstaterar att det går helt enligt planerna:

– Det ska göra fysiskt ont i dem när de märker att pengarna kommer för långsamt in för att täcka alla utgifter, säger Gert Paulsson, lektor på Ekonomihögskolan.

Det händer att han och kollegan Ola Mattisson, också han lektor, får gå in och göra lite stödköp för att inte sagan ska vara all och spelet ta slut för fort.

– Det vanligaste felet studenterna gör är att de vill låna för mycket i början. De behöver också lära sig att investera i en takt som är lagom. Det går inte att sälja iPads om kunderna fortfarande sitter med kulram. Marknaden måste vara mogen, säger Ola Mattisson.

De tycker att simuleringen är ett bra sätt att integrera kunskaper från olika kurser och olika områden.

– För en lärare är det ett privilegium att kunna låta studenterna arbeta med alla områden samtidigt, och bokstavligt talat se när insikter görs och polletter trillar ner, säger Ola Mattisson.

Företagssimuleringen är intensiv och livlig. De drygt sextio studenterna, som är av tjugo olika nationaliteter och bara ungefär tio har svenska som modersmål, interagerar hela tiden: ingår överenskommelser, men konkurrerar samtidigt på en internationell marknad. Simuleringen pågår en hel vecka och studenterna tar hjälp av ett brädspel från Celemi, ett företag som jobbar med erfarenhetsbaserat lärande. Till och med pengahögarna går att ta på.

– En riktig ögonöppnare för hur viktigt det är med likviditet, säger Pim van den Oetelaar.

– Jag har fått en helt ny förståelse för vad vinst och förlust faktiskt är, säger Mikael Nolin och tillägger att spelets fysiska form gör det mycket mer påtagligt vad som faktiskt sker.

– Min lärandestil bygger mycket på att få göra saker – så det här fungerar verkligen bra för mig.

Anneleen De Cuyper håller med:

– Det hade inte alls varit lika bra att göra den här simuleringen online.

Master’s in Management är en ettårig utbildning som bygger på att studenterna redan har en examen i ett ämne utanför ekonomiområdet. Det vässar deras ledarskapsförmåga och förbereder dem för framtida chefspositioner i ett snabbrörligt näringsliv.

– Vi lär oss att fatta beslut även i osäkra lägen, säger Katie Cavendish.

– Och att vi kommer från så många olika håll, både geografiskt och ämnesmässigt, ger oss många olika perspektiv. Det blir mycket mer likt hur det ser ut i arbetslivet, säger Alexandra van Heel.

Text & foto: Evelina Lindén

MASTER’S IN MANAGEMENT

”Master’s in Management” är en akademisk examen som är vanlig i hela Europa, och i allt högre grad även i Nordamerika och Asien. Den är utformad för studenter som redan har en examen i ett annat ämne än ekonomi, och som vill komplettera sin spetskompetens med en bred ledarskapsförmåga.

Programmet startade på Ekonomihögskolan hösten 2014.