Utbildning

TEMA | Nya studenter: Ta hand om mooc-pionjärerna!

– Universitetets enda chans att klara de framtida utmaningarna är att rationalisera campusundervisningen och börja använda mooc-kurser och undervisning på nätet i större utsträckning. Då kan vi utbilda fler med bibehållen kvalitet. Mooc-pionjärerna ska vi hand om – de försöker utveckla och hämta hem ny pedagogisk kunskap och positionera universitetet, säger LTH-professorn Per Ödling.