Forskning, Teknik, Tvärvetenskap

Magnus Fontes: – Vi befinner oss i en smärre revolution!

Vi befinner oss i en smärre revolution, menar matematikprofessor Magnus Fontes på LTH, apropå big data-utvecklingen. Nyligen tog han därför initiativ till ”Centrum för matematisk modellering” för att samla universitetets spetskompetens inom big data-modellering och beräkning. Tanken är att också mindre initierade forskare ska kunna få stöd av erfarna kollegor i frågor som rör modellering och analys av stora data. Ja, och så ska det också bli enklare för kollegor, finansiärer och forskare vid andra lärosäten att leta upp lämplig expertis.

Ekonomi, Forskning, Utbildning

Budgetproppen: Färre stipendier och kvalitetspengar till utbildningen

– Vi hade nästan återhämtat oss efter avgiftsreformen, men nu tappar vi 25 procent av våra studenter från tredje världen igen, säger Richard Stenelo, områdeschef för rekrytering vid Externa relationer.
Tappet blir följden av att den nya regeringen inte fullföljer den tidigare utlovade höjningen på 50 miljoner kronor till stipendier för studenter utanför EU.