Forskning, Samhällsvetenskap

Barnflickans återkomst

Barnflickan är tillbaka i svenska familjer. Inte som ersättning men som komplement till förskola och fritids. Hon trollar bort stress och konflikter i hem där båda är i karriären. Resultatet är ökad jämställdhet för föräldrar som har råd att betala.

Teknik, Utbildning

Sammansvetsad institution firade tusende exjobbet

Hur kan en institution bli en framgångssaga och hur ska den kunna fortsätta? Får vi tro röster från Institutionen för reglerteknik – som i april firade exjobb nummer tusen – är det avgörande att bevara god sammanhållning, en alldeles lagom stor enhet och att fortsätta locka människor med viljan att pröva och uträtta saker.

Administration, Allmänt

Intendent och gympaledare i ett

Det finns många i Lund som har en relation till Carl Sjökvist!
Man kan ha gympat med honom på Gerdahallen. Eller träffat honom i studentlivet – inte minst i karnevalstider. Eller suttit på samma sammanträden i någon nämnd. Numera möter man honom oftast på Biologiska institutionen där han är intendent.

Forskning, Teknik

Avancerade mätningar i enkel miljö

− Det är lite speciellt att åka hit och arbeta. Jag slås av kontrasten mellan ödsligheten i den storslagna naturen och den moderna tekniken som hämtar in partikeldata som forskare i hela världen kan ha nytta av. Det är häftigt, säger Patrik Nilsson.
Han är aerosolforskare vid Ergonomi och aerosolteknologi på LTH och gör just nu veckans servicekontroll av mätstationen Vavihill.

Forskning, Teknik

Partiklar i moln kyler av jordens yta

− Krasst skulle man kunna säga att våra utsläpp av partiklar gör att molnen kyler av jordens yta mer. En till synes positiv effekt av något som egentligen inte är bra, säger Moa Sporre. Hon har nyligen disputerat i Fysik vid Lunds Tekniska Högskola med fokus på hur mycket våra partikelutsläpp påverkar moln, nederbörd och klimat.