Ekonomi

Lennart Nilsson: ”Rektor borde ha större pott att fördela”

De indirekta kostnaderna fortsätter att vara en het potatis, både i den interna universitetsdebatten och i förhandlingar med externa forskningsfinansiärer.
– Lokaler, uppvärmning, bibliotek och service ska finansieras – annars kan forskningen inte bedrivas. Men det är inte rimligt att alla finansiärer ska betala lika stor del av de indirekta kostnaderna, anser Lennart Nilsson, VD för Crafoordska stiftelsen och tidigare ordförande i universitetsstyrelsen.