Forskning, Humaniora, Samverkan

– Värnplikt att ta aktiv del i samtalet om skolan

Spanskprofessorn Inger Enkvist har skrivit en mängd böcker om skolan och om pedagogik. Nu ser hon det som en värnplikt att ta aktiv del i samtalet om skolan.
Men hon deltar också i annan samhällsdebatt. Senast i Språktidningen om den katalanska självständighetsrörelsen. Nyligen fick hon Cervantesinstitutets interkulturella pris för sin insats som förmedlande länk mellan den spansk­talande världen och Sverige.

Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Debatterar om arbetstidsförkortning

Han vill väcka vår längtan efter ett liv där allt inte handlar om löne­arbete.
– Om jag hade medborgarlön skulle jag göra samma sak som nu – läsa, skriva och också ta ett tag med skurborsten ibland, det gör livet mer verkligt. Andra skulle kanske spela dataspel vilket så klart vore helt okej, säger sociologen Roland Paulsen, som blivit något av ett frontnamn för den arbetskritiska rörelsen.

Forskning, Medicin

Forska på vårdcentralen!

– På sjukhusen har det ju alltid funnits forskning. Men nu när patienterna i stor utsträckning flyttat ut till primärvården måste även vårdcentralernas personal uppmuntras till att forska!
Det anser Jan Sundquist, professor i allmänmedicin i Malmö. Han leder enheten Centrum för primärvårdsforskning, CPF, som har just detta syfte.

Teknik, Utbildning

Kul och lärorikt att sitta i nämnder tycker studenter

Det går stundtals lite trögt att hitta studenter som vill vara med i de universitetsorgan som beslutar om anställningar och befordringar av lärare på LTH. Synd, tycker Olle Holst, professor i bioteknik och ordförande i LTH:s lärarförslagsnämnder.
– Studenterna ställer andra frågor och ser ämnet från en annan horisont. Beslutsunderlaget blir bättre tack vare dem, säger Olle Holst.

Forskning, Konstnärligt

Studerar samisk kultur på frammarsch

Vad händer med den samiska musiken och kulturen när delar av den går på export till Asien? Och hur ser kulturöverföring mellan generationer av samer ut?
Det är frågor som Ylva Hofvander Trulsson ska ägna sig åt de tre kommande åren inom ramen för ett projekt i utbildningsvetenskap som fått fyra och en halv miljon kronor av Vetenskapsrådet.

Forskning, Medicin

Ryggmärgskada inget hinder för en god ålderdom

. Förr var ryggmärgsskada något som sjukvården hade svårt att klara av och risken att dö för tidigt var stor. Numera är överlevnaden nästan som i befolkningen för övrigt och många kan fortsätta att arbeta även efter sin skada.
I den största svenska studien hittills undersöker forskare från Lunds universitet hur de som levt länge och åldrats med sin ryggmärgsskada mår. Syftet är att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt.