Forskning, Naturvetenskap, Samverkan

Allt ljus på den mörka sektorn

I den jättelika partikelacceleratorn Large Hadron Collider, LHC, vid CERN-laboratoriet i Schweiz och Frankrike når protonerna nästan ljusets hastighet innan de krockar med varandra. Resultaten ger oss ny kunskap om universums skapelse, dess minsta beståndsdelar, mörk materia och kanske ledtrådar om mörk energi.

Allmänt, Forskning

Med struktur blir avhandlingen klar i tid

Skjut aldrig upp någonting. Gör ett detaljerat schema för doktorandtiden. Se till att få så mycket kommentarer på ditt arbete som möjligt.
Det är två erfarna handledares råd till doktorander som vill bli färdiga med sin avhandling i tid – utan alltför mycket ångest.

Humaniora

Listan om fem verk som förändrat mitt liv

Marianne Thormählen, internationell auktoritet inom engelsk litteratur och f.d. prodekanus med ansvar för forskningen inom humaniora/teologi går i pension efter tjugo år som professor. Hon lämnar sin tjänst men fortsätter att driva Lund University Press på deltid. Här listar hon fem verk som hon läser om och om igen.

Samverkan, Teknik

Mentor ordnade praktik på LU

Gauravpreet Kaur har både lång utbildning och arbetserfarenhet. Ändå är det svårt att få ett jobb.
– Jag behöver svenska referenser och ett nätverk för att komma ifråga, säger hon.
Tack vare sin mentor på universitetet och utbildningen Korta vägen närmar hon sig nu arbetsmarknaden.