Forskning

Julklappar från Vetenskapsrådet

Bekämpningsmedel och bin, om naturkatastrofer ökar våldet mot kvinnor i olika samhällen, och hur vi ska kunna bromsa folksjukdomen artros. Det är tre områden som ska studeras av några lundaforskare som fått förtida julklappar av Vetenskapsrådet i form av forskningsanslag.
Merparten av Vetenskapsrådets anslag är anknutna till ämnen (medicin och hälsa, utbildningsvetenskap etc). Men rådet ger också anslag med andra teman. Nyligen kom tre sådana utdelningar – till ”Framstående yngre forskare”, International Career Grant och Utvecklingsforskning – där LU fått mest respektive näst mest av alla svenska universitet. Här presenterar LUM några av de lundaforskare som varit lyckosamma i utdelningarna.

Forskning, Samhällsvetenskap

– Samhällsvetare behandlas ibland nästan fräckt av media

Vilket avtryck gör samhällsvetenskapen i dagens samhälle? Får samhällsvetare nöja sig med att bidra med talminus i dagspressen medan andra vetenskaper får längre artiklar om sin forskning? Och vad händer när konsulter, journalister och tankesmedjor slåss på samma arena som forskarna?
Det var några frågor som diskuterades vid ett seminarium där Samhällsvetenskapliga fakultetens avtryck i samhället diskuterades.

Forskning, Humaniora

Söker ledtrådar i Vatikanbiblioteket

Tanken på en renässansprinsessa flimrar förbi vid en första blick på kvinnan i röd sidenjacka som går över Petersplatsen i Rom.
Renässansen är rätt, för det är där som filolog Astrid Nilsson från Lund befinner sig för det mesta. Hon är på väg till Vatikanbiblioteket där hon studerar en unik handskrift som kan hjälpa till att kasta ljus över den svenska självbilden på stormaktstiden.