Ekonomi, Forskning, Utbildning

LU:s budget: Mer pengar till kvinnliga professorer

Universitetsstyrelsen tog beslut om resursfördelningen för 2015. Nästa år anslår regeringen sammanlagt drygt 1, 8 miljarder kronor till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Lunds universitet. Varje fakultet får finansiera gemensamma åtaganden genom att 2,8 procent dras av deras utbildningsanslag. Forskning och forskarutbildning får ett anslag på totalt cirka 2 miljarder kronor.