Forskning, Okategoriserade, Tvärvetenskap

Risk att kvalitativ forskning kommer i skuggan av big data

Förväntningarna på big data är enorma. Vissa talar om en ny upplysningstid och förutspår ett vetenskapligt paradigmskifte.
Men data kan inte ersätta kunskap och teorier. Tanken och perspektivet kommer alltid att vara avgörande för analysen. Däremot förändrar digitaliseringen vår syn på kunskap.
Det menar fyra forskare som LUM träffat längs ”kunskapsstråket” Sölvegatan.

Forskning, Humaniora

Söker ledtrådar i Vatikanbiblioteket

Tanken på en renässansprinsessa flimrar förbi vid en första blick på kvinnan i röd sidenjacka som går över Petersplatsen i Rom.
Renässansen är rätt, för det är där som filolog Astrid Nilsson från Lund befinner sig för det mesta. Hon är på väg till Vatikanbiblioteket där hon studerar en unik handskrift som kan hjälpa till att kasta ljus över den svenska självbilden på stormaktstiden.

Administration

Folk. Idealist försöker leva som hon lär

Bland skolbarn i ett fattigt område i Guatemala eller på en amatörteaterscen i Lund. Det är miljöer som känns hemtama för Ingela Björck, vetenskapsjournalist på sektionen Kommunikation och Medicinska fakulteten. Hon kombinerar arbetet att sprida universitetets forskningsresultat med sitt engagemang för utsatta människor i tredje världen, miljön och klimatet.

Forskning, Tvärvetenskap

– Vi är bara i början av en enorm global digitalisering

– Vi är bara i början av en enorm global digitalisering, men det går undan nu, säger Stefan Larsson, rättssociolog och föreståndare för Lund University Internet Institute.
– Jag tror att vi kommer att se en omfattande metodutveckling inom samhällsvetenskap och humaniora som har med digitalisering att göra, både kvalitativt och kvantitativt. Och där spelar stora, komplexa data troligtvis en viktig roll.