Forskning, Humaniora

Hon nytolkar feministpionjären

Att leva i hierarkier förstör och korrumperar människan djupt in i själen, ansåg upplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft.
– För henne var ojämlikhet det största hotet mot demokrati och frihet. Det är sprängstoff även idag när klyftorna ökar och världen delas upp i herrar och tjänstefolk, säger människorättsprofessorn Lena Halldenius. Hon kommer nu med en ny politisk analys av den engelska feministpionjären.

Samverkan, Utbildning

Reformerar högre utbildning trots krig och korruption

. Att arbeta för politisk förändring i Ukraina är som att lära sig cykla på en trasig cykel medan människor kastar sten på en, säger landets biträdande utbildningsminister Inna Sovsun. Och att samtidigt försöka laga cykeln, tillägger hon.
Ändå har hon kommit en bit på väg. I somras drev hon igenom en ny lag för högre utbildning, inspirerad av bland annat sitt gamla lärosäte Lunds universitet.
LUM träffade henne när hon återvände för ett kort besök.

Forskning, Samhällsvetenskap

Bägge parter måste kämpa med integration

Vilka ska räknas som medborgare och få ingå i den demokratiska politiska gemenskapen? Bara ”vi” som är lika varandra enligt en snäv nationell identitetsnorm? Eller ska även ”dom andra” räknas som medborgare?
– Demokrati förutsätter att människor är jämlika. Då är integration och anpassning något som alla måste kämpa med, menar statsvetaren Jonna Pettersson som tränger djupt in i de här frågorna i en ny avhandling.