Administration, Allmänt

Fossilfria fonder snabbare än väntat

I praktiken har Lunds universitet sedan i somras inte längre några pengar investerade i företag med fossila aktier, det vill säga andelar från företag som utvinner kol, olja eller naturgas. I stället för på fem år genomfördes projektet på ett och ett halvt år. Startskottet för projektet var ett studentupprop, Fossil Free Lund University.

Event, Samverkan, Teologi

Påvebesöket fördjupar diskussionen om religion

. Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. Han har också stor betydelse för hur vi förstår religion och hur religion fungerar i både religiösa och sekulära sammanhang.
Det säger Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande prefekt på Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, som håller en öppen seminarieserie veckan innan påvens besök i slutet av oktober.

Forskning, Samverkan

Att jobba lokalt ger hopp och energi

– I det lokala hållbarhetsarbetet finns en kraft som ger hopp, menar Johan Bergström och Lena Neij, forskare som jobbar med både organisationer och myndigheter utanför universitetet.
– Vi forskare måste vara beredda att ingå i många olika konstellationer inom och utanför akademin. Och vi behöver inse att människor ser saker på olika sätt och därför tillåta fler än ett perspektiv.

Forskning, Samverkan

”Öppna slussarna mellan stad och akademi”

– Vi borde öka möjligheterna att forska i kommunerna. Samtidigt behöver universitetet bli bättre på att släppa in folk med andra erfarenheter. Ska vi klara samhällsutmaningarna måste vi se till att forskningen kan påverka exempelvis det som vi gör i Malmö, säger Per-Arne Nilsson, avdelningschef vid Malmö miljöförvaltning.

Samverkan

Gränsgångaren efterlyser nyfikenhet – och kaffe

Roland Zinkernagel är Internationella miljöinstitutets första kommundoktorand – en gränsgångare som delar sin tid mellan utredarjobb i Malmö och forskning i Lund. Roland Zinkernagel ska förbättra Malmös hållbarhetsarbete. Samtidigt får han chans att reflektera över hur det fungerar när kommuner och forskare jobbar ihop.