Forskning, Naturvetenskap

Familjeplanering nytt vapen mot hotade Sahel

Regnet styr det mesta i Sahel – närvaron av det men framförallt frånvaron. Och trots att landbältet söder om Sahara blivit grönare ser det dystert ut vad gäller att få resurserna att räcka till med tanke på klimatförändringar och befolkningsökning. Nu vill forskarna satsa på jordbruket, utbildning och familjeplanering för att få resurserna att räcka åt alla.

Forskning, Samhällsvetenskap

Stor fredspotential i samarbeten kring vatten

I början av 90-talet trodde fredsmäklare, politiker och forskare att den ökande vattenbristen skulle leda till allt fler konflikter och krig runt om i världen. Motsättningarna i Mellanöstern skulle bli svårare att lösa i takt med att tillgången till vatten minskade. Men sedan svängde synen på vattnets roll i konflikter. Istället för att vara källa till krig ser man nu att samarbeten kring vatten – hanterade på rätt sätt – kan bli källa till fred.