350-årsjubileum

35 jubileumsmedaljer i silver auktionerades ut

Lunds universitet förvandlades till ett auktionshus den 11 februari. Jubileumsmedaljer såldes till högstbjudande och intäkterna gick till ett unikt historiskt forskningsprojekt.

jubileumsmedaljer

Foto: Daniel Parknäs

Lunds universitet har tagit fram jubileumsmedaljer vid tidigare jubileer: 1768, 1868, 1918 samt 1968, och detta jubileum är inte annorlunda. Framtagningen av medaljerna har bekostats av en donation från Ebbe Kocks stiftlse. Behållningen av medaljauktionen går oavkortat till ett forskningsprojekt vid Historiska museet. Projektets syfte är att restaurera och bevara föremål som gömts och glömts mellan korstolarna i Lunds domkyrka från 1300-talet och fram till dess att de flyttades 1833.