Kategoriarkiv: Administration

Administration, Allmänt

Analysgrupp ska granska prorektorsprocessen

En analys­grupp som ska titta närmare på prorektorsprocessen inför framtiden tillsätts i december. Anledningen är att processen kring valet och tillsättningen av ny prorektor har ifrågasatts från flera håll inom universitetet. Beslutet att utse Sylvia Schwaag-Serger liksom att kalla henne till professor står dock fast.

Administration, Allmänt

Prefekter vill öka samordningen kring centrala förfrågningar

Ett sätt att minska den administrativa arbetsbördan för prefekter skulle kunna vara en ökad tydlighet kring allt det som skickas ut centralt. Det framkommer som ett önskemål vid en intervjuundersökning om hur prefekterna upplever det administrativa centrala stödet. Nu görs en översyn av alla förfrågningar som skickas ut med en förhoppning om enklare hantering för institutionerna.

Administration, Utbildning

Nytt förslag om uppdragsutbildningen

Universitetets uppdragsutbildning behöver växa för att matcha kompetensbehov hos företag och myndigheter i regionen.
En ny rapport föreslår att institutionerna får huvudansvaret för att utveckla uppdragsutbildningen. Anställda som ”konsultar” som bisyssla ska i högre grad engageras i universitetets egna uppdragsutbildningar som ska integreras i den dagliga verksamheten. Som morot bör förmågan att samverka göras till en formell merit.