Kategoriarkiv: Allmänt

Allmänt

Treårigt forskningsprojekt belyser sexuella trakasserier

Anette Agardh, professor i global hälsa, har fått uppdraget att leda projektet Tell­us som ska ta fram ett kunskaps­underlag och en plan för hur arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet kan stärkas. Hon menar att sexuella trakasserier är en komplex fråga.
– Många aspekter kan relateras till förekomsten av sexuella trakasserier, säger hon och hänvisar bland annat till de formella strukturerna inom akademin.

Allmänt

En stor universitetsprofil ur tiden

Håkan Westling har gått ur tiden. Han var universitetets rektor mellan 1983 och 1992 och grundare av Lunds universitetshistoriska sällskap. Han var även författare till en mängd böcker med anknytning till Lunds universitet och inte minst dess historia.

Allmänt

Ny strategi lyfter samverkan mellan kultur och vetenskap

En strategi för kultursamverkan som ska stärka universitetets samverkan inom konst och kultur har antagits av rektor. Målet är att konstnärliga kompetenser, konstnärlig och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övriga vetenskapliga ämnen i betydligt högre grad än idag för att stärka utbildning och forskning.