Kategoriarkiv: Humaniora

Forskning, Humaniora

Han fullföljde sin hustrus avhandling

Detta är ett alldeles för viktigt arbete för att bara stå och ruttna i sina pärmar!
Så tänkte Lars Rydbeck om sin sjuka, nu bortgångna, hustrus artiklar om den engelske författaren Charles Lamb. Nu har snart samtliga artiklar publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”The Charles Lamb Bulletin”.

350-årsjubileum, Humaniora

Hur kommer universitetet bäst till nytta?

I 350 år har Lunds universitet varit till nytta på olika sätt. Från början skulle vi utbilda ett fåtal adelsmän i fäktning, språk och musik för att rusta upp stormakten Sverige med både svärd och diplomati. Idag: ett forskningstungt universitet med 40.000 studenter, med specialiserad forskning och utbildning. Men missar universitetet chansen att gemensamt ta sig an vår tids ödesfrågor om helheten är ur fokus?

Humaniora, Samverkan

Harry Potter som pedagogiskt hjälpmedel

– Relevansen för all den tid man lagt ner på sin avhandling ökar om man försöker nå ut i samhället med sin kunskap och sina resultat. I synnerhet med ett ämne som mitt som direkt berör skolan, säger Malin Alkestrand som är på Växjö stadsbibliotek och berättar om sin forskning om Harry Potter.

Forskning, Humaniora

Rysk föräldrarörelse motarbetar barns rättigheter

Ryssland har sin egen högerpopulistiska Tea party-rörelse: Föräldrarörelsen. Men medan amerikanerna protesterar mot skärpta vapenlagar, så rasar ryssarna mot FN:s barnkonvention.
– Västerländsk livsstil ses som det stora hotet mot rysk tradition och normalt familjeliv, säger socialantropologen Tova Höjdestrand. Hon ser mönster som kanske kan förklara också andra högerpopulistiska rörelser.