Kategoriarkiv: Utbildning

Administration, Forskning, Utbildning

Dubblering av platser till lärarutbildningen

Regeringen fortsätter att satsa på forskningen. Anslaget fram till 2020 höjs med totalt 2,8 miljarder varav 1,3 miljarder går direkt till universitet och högskolor.
En satsning görs på att utbilda fler lärare. Lunds universitet kan komma att fördubbla antalet till närmare 300 utbildningsplatser om man fortsätter att investera lika mycket som i dag i lärarutbildning.