Kungshuset: Lynn Åkesson svar på öppet brev

Framtidens filosofi
Låt mig börja med den grundläggande förutsättningen: filosofiska institutionen kan inte vara kvar i Kungshuset efter renoveringen.

De senaste veckorna har anställda och studenter, senast Mette Clausen-Bruun i ett öppet brev till mig, debatterat filosofi, kognitionsforskning och Kungshuset i LUM. Rektor har svarat på upprop där undertecknarna ser sambandet mellan Kungshuset och filosofiska institutionen som omistligt. Men det finns också en glidning i argumenten hos de olika skribenterna som i korthet går ut på att om institutionen inte kan vara kvar i Kungshuset så vill man lokaliseras till ett annat, eget hus.

Studenter och anställda framhåller filosofiska institutionens kvaliteter: utmärkt undervisning, lysande forskning, internationell ryktbarhet, välrenommerade lärare och forskare. Mette Clausen-Bruun har exempelvis fått den bästa utbildningen någonsin på filosofiska institutionen. Listan på positiva företeelser kan göras mycket lång och allt som sägs gläder naturligtvis oss i HT-fakulteternas ledning. Just så ska det vara, ämnen ska leva och växa av den kraft som kunskap och kunnande ger.

Men jag kan inte tro att filosofiska institutionens värde sitter i väggarna. Till LUX flyttar nu flera institutioner, var och en med sina specifika förutsättningar och framgångar. Ingen förlorar sin autonomi, självständighet eller ämnesidentitet.  Jag kan inte tro att varje institution eller ämne måste finnas i ett eget hus för att bevara sin egenart. Jag kan inte tro att det skadar verksamheterna att det finns hissar, bibliotek med generösa öppettider, studieplatser, bemannad reception eller välutrustade undervisningslokaler – må vara att vi måste samsas om allt detta. Varje institution i LUX har också egna väl definierade och avgränsade ytor där det inre livet kan försiggå som man önskar. Det finns också specialdesignade ytor för kognitionsforskning i nya humlabbet och i det robotlabb som planeras för framtidens filosofi.

Mette, du frågar mig vad jag tänker göra för att filosofiska institutionen ska få fortsätta verksamheten i ett eget hus. Det korta svaret är: ingenting. Det lite längre svaret är en repetition av historiken bakom LUX.

2008 fattade universitetsstyrelsen beslut om Lunds universitets lokalplan. Alla fakulteters lokaler omfattas av beslutet. 2009 började jag som dekan för HT-fakulteterna. Genomförandet av lokalplanerna har sedan dess varit ett viktigt uppdrag för mig. Lokalfrågan har beretts i en lång och noggrann process – i stormöten, institutionsmöten, i grupper med särskilda uppdrag och naturligtvis i fakultetsstyrelsen. En motsvarande process för en enskild institution i ett eget hus ser jag inte primärt som ett uppdrag för mig eller HT-fakulteterna.  Däremot ser jag värdet i LUX-miljön för alla institutioner som flyttar in där. Det vore trist om framtidens filosofi inte är en av dem.

Lynn Åkesson

Dekanus för humaniora och teologi, Lunds universitet