Rektor Per Eriksson om bakgrunden till flytten från Kungshuset

År 2008 fattade Lunds universitets styrelse beslut om lokalplan för hela universitetet,
omfattande alla fakulteter och alla universitetsgemensamma lokaler. 2012 antogs den
övergripande campusplanen för Lunds universitet.

Redan år 2005 flyttade ungefär hälften av institutionerna inom Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) in i det då nybyggda Språk-­‐ och litteraturcentrum (SOL). Under sommaren 2014 kommer de återstående HT-­‐institutionerna att flytta in i LUX, ett närliggande och nytt byggnadskomplex.

Filosofiska institutionen och dess avdelning för kognitionsvetenskap, som ingår i HT, är en del av den omflyttningsprocessen.

Fakultetsstyrelsen för HT har beslutat att Filosofiska institutionen ska flytta till LUX och därmed till en miljö som innefattar bland annat en toppmodern laboratoriemiljö som är skräddarsydd för institutionens behov. Det nya byggnadskomplexet består av varsamt renoverade universitetsbyggnader från första hälften av 1900-­‐talet och omfattande nybyggnationer som tillsammans kommer att utgöra en ny utbildnings-­‐ och forskningsmiljö  i toppklass. LUX är placerat i hjärtat av Lunds universitets campus, med medicinska fakulteten som närmsta granne och med fakulteterna för samhällsvetenskap,  naturvetenskap och juridik samt Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan på nära håll.

Lunds universitets ledning stödjer självklart de visioner, mål och strategier som fakultetsledningen för HT formulerat för att skapa denna nya och förbättrade forsknings-­‐ och utbildningsmiljö.

Filosofiska institutionens nuvarande hemort, Kungshuset, är en byggnadshistorisk och centralt placerad pärla i  Lunds universitets campusmiljö med ett oskattbart historiskt värde för universitetet. Byggnaden har sedan länge varit i behov av upprustning och varsam renovering och ingår nu i en övergripande plan för att renovera och utveckla Universitetsplatsen som också innefattar Universitetshuset, Palaestra et Odeum och Archaeologicum.

Universitetsledningen tar för närvarande ställning till många förslag om vad byggnaderna vid Universitetsplatsen ska användas till. Kungshusets strategiska placering i Lundagårdsparken innebär en historisk ingång till universitetet i stort. Under hundratals år har det bedrivits skiftande universitetsverksamheter i huset – universitetsbibliotek, historia, filosofi, för att nämna några. Den verksamhet som nu ska bedrivas i huset ska inriktas mot att förstärka Kungshuset som ett unikt inslag i Lunds stadsbild och ge uttryck för universitets historia såväl som dess framtid. Kungshuset har sedan 1600-­‐talet varit en omistlig del av Lunds universitet. Så kommer det också att förbli.

Per Eriksson,

Rektor, Lunds universitet