Studenterna om Kungshuset: När själen glöms bort

Under drygt trehundra år har Kungshuset mitt i Lunds hjärta framförallt agerat hem för Filosofiska institutionen och utgjort en själ för forskningen och bildningen i universitetsstaden Lund. Miljön är som bekant för alla som haft förmånen att besöka denna byggnad fullständigt unik. Det är med sorg vi konstaterar att vare sig själ eller skäl har någon som helst betydelse vid beslutet om Kungshuset.

Kungshuset_ht2011_04

Kungshuset. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Den berömda trappan som tar oss upp i kunskapens torn är ett exempel, Lunds kanske vackraste bibliotek ett annat. Ledningen för Fakulteten för humaniora och teologi har olyckligt beslutat att tiden för filosofi i Kungshuset är förbi. I slutet på förra året togs det beslut om att upphäva det undantag som givits Filosofiska institutionen och som innebar att denna skulle få fortsätta att husera i Kungshuset även i framtiden.

De verkliga skälen till att detta är ett mycket beklagligt beslut är många. Inom Kungshusets väggar prids kunskap i den disciplin på vilken många andra akademiska ämnen och inriktningar vilar.

Tillsammans med vetenskapens äldsta ämne, präglas Kungshuset av en av vetenskapens nykomlingar – kognitionsvetenskapen. Detta har visat sig vara en mycket framgångsrik kombination. I utvärderingen RQ08 där all forskning vid Lunds universitet granskas får Filosofiska institutionen högsta betyg; den enda institutionen som får detta betyg inom Fakulteten för humaniora och teologi. Att vilja riskera ett koncept som bringar denna akademiska framgång är anmärkningsvärt. Det vanliga är väl att man ändrar på det som är dåligt och behåller det som är bra?

Symbolvärde är också någonting att lyfta fram i detta sammanhang. Mitt i Lundagård bedrivs det än idag verksamhet i ett av Lunds äldsta hus. Kungshuset fungerar dagligen som en mötesplats för studenter och forskare i en tid där dessa ofta förpassas bort från de akademiska städernas anrika och ursprungliga byggnader. Kungshuset har varit ett undantag från trenden. Detta är något Lunds universitet tagit fasta på och gärna kommunicerar i sin marknadsföring, bilder på Kungshuset är uppenbarligen mer lockande än de på stora nybyggda campus. Det värde som finns i att kunna säga att undervisning fortfarande bedrivs i en byggnad som Kungshuset är uppenbart och det är anmärkningsvärt att Lunds universitet med sin anrika historia inte verkar se just detta uppenbara.

Ett skäl som lyfts fram som ett argument för att flytta verksamheten till nya LUX är att det skulle komma att ge upphov till tvärvetenskapliga projekt bland ämnena som ligger under Fakulteten för humaniora och teologi. Idag bedriver Filosofiska institutionen en rad framgångsrika tvärvetenskapliga projekt med ett antal olika fakulteter. Trots att det vid en rad tillfällen påpekats för fakultetsstyrelsen att filosofi inte är ett humanioraämne och inte delar dess metoder har inriktningen varit att ämnet ska samlokaliseras med just de humanistiska. Det uppenbara i filosofiämnets natur verkar ha gått fakultetsstyrelsen oberört förbi. Kanske har de inte haft glädjen att få studera filosofi?

I Kungshusets själ ligger filosofin numera djupt rotad. Hos studenter, forskare och lundabor i stort, är det självklart att det inom dessa väggar ställs frågor om vad som är moraliskt riktigt eller vad verkligheten egentligen består utav. Ett av universitets äldsta ämnen skapar tillsammans med dess yngsta, kognitionsvetenskapen, en unik kombination för forskning och utbildning av högsta kvalitet i Lunds hjärta. Filosofin är till sin karaktär ett ämne som på många sätt skapar grunderna för de övriga akademiska disciplinerna och har alltså ett behov av att kunna agera fristående och enskilt med samarbete långt över administrativa gränser. Dock verkar inget av detta göra fakultetsstyrelsen särskilt intresserade. Det är med sorg vi konstaterar att vare sig själ eller skäl har någon som helst betydelse vid beslutet om Kungshuset.

Henrik Hågemark, student i praktisk filosofi

Gurbet Peker, student i etnologi

Mårten Johansson, f.d. student i praktisk respektive teoretisk filosofi

Sirwan Dabagh, ingenjörsstudent

Elin Hansson, student i etnologi

Samvel Atabekyan, f.d. masterstudent i statsvetenskap

www.facebook.com/stoppaflytten

www.namninsamling.com/stoppaflytten