Vackert konstverk saknas vid Fysiologen

956 restes Arne Jones Vertikal komposition framför den Fysiologiska institutionen i Lund nära gamla Vattentornet. För drygt tio år sedan råkade ett fordon skada konstverket. Det restaurerades och återfördes till sin plats utanför det som nu hette BMC. I början av år 2011 stals koppar från konstverket vilket försvagade det. Konstverket har sedan legat i delar i ett förråd hos Akademiska Hus på Ole Römers väg.

Arne_Jones_Vertikal_komposition

Saknad: Arne Jones ”Vertikal komposition”.

1956 restes Arne Jones Vertikal komposition framför den Fysiologiska institutionen i Lund nära gamla Vattentornet. Konstverket blev ett mycket uppskattat blickfång och en stimulerande vy. ”Fysiologiprofessorn Georg Kahlson, som ”beställt” statyn och stött samarbetet mellan arkitekten Klas Anshelm och Arne Jones, sade att statyn kunde symbolisera obändig frihetslängtan och framtidshopp.” (Citat H. Westling i Från Intighet till Ideon.) Vid tillkomsten överlämnades konstverket till fastighetsägaren som sedan mitten av 1990-talet är Akademiska Hus AB.

För drygt tio år sedan råkade ett fordon skada konstverket. Det restaurerades och återfördes till sin plats utanför det som nu hette BMC. I början av år 2011 stals koppar från konstverket vilket försvagade det. Detta kan ha bidragit till att konstruktionen blåste ner i en kraftig storm kort därefter. Konstverket har sedan legat i delar i ett förråd hos Akademiska Hus på Ole Römers väg. Efter påstötning lät fastighetschefen i ett brev till mig 2013-01-28 meddela att ”Akademiska Hus prövar nu tillsammans med Statens Konstråd möjligheten att söka medel för förvaltning eller snarare de antikvariska merkostnader förvaltningen innebär hos Länsstyrelsen.”

En restaurering och uppsättning har tidigare bedömts kosta ca 300.000 kr. Även om det skulle kosta en halv miljon, vilket idag kanske är rimligare, så skulle nog Akademiska Hus själv kunna klara den kostnaden om inte nämnda medelsansökning snarast ger resultat. Inte bara vi som en gång arbetat på Fysiologen utan säkerligen många andra vill nog gärna se detta, ett av Arne Jones bästa konstverk, så snart som möjligt åter på plats.

Lars Malm
professor emeritus

 

AKADEMISKA HUS SVARAR: 

Vi väntar på besked om kulturvårdsbidrag!

 Som fastighetsägare har Akademiska Hus ett ansvar att vårda och förvalta den konst som finns i våra byggnader. För att kunna utföra detta arbete på ett korrekt sätt har vi ett nära samarbete med Statens konstråd, vilket bland annat innebär att samtliga restaureringar av konstverk måste genomföras med deras godkännande och under deras översyn.

Sedan 2011 driver Statens konstråd med stöd av Riksantikvarieämbetet ett forskningsprojekt om offentlig konst som kulturarv. Projektet genomförs i samarbete med Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Skissernas museum i Lund. Målsättningen är att utarbeta förslag på hur förutsättningarna för långsiktigt bevarande av byggnadsanknuten konst kan stärkas. Projektet tar hänsyn till all offentlig konst över hela landet och förväntas vara klart under 2013.

Inom ramen för forskningsprojektet har Statens konstråd och Akademiska Hus initierat en ansökan till Länsstyrelsen i Skåne om kulturmiljövårdsbidrag för återställande av Arne Jones skulptur Vertikal komposition. Syftet är att pröva om den offentliga konsten från 1900-talet idag kan innefattas av kulturmiljövårdsbidrag, på samma villkor som andra äldre konstnärliga verk och kulturmiljöer.

Akademiska Hus inväntar nu resultatet av ansökan som kommer att redovisas i Statens konstråds slutrapport tillsammans med nya riktlinjer för hur offentlig konst ska vårdas och förvaltas. Innan det arbetet är klart kommer Akademiska Hus inte att påbörja en restaurering av ett enskilt konstobjekt. Därefter är vår förhoppning, precis som Lars Malms, att konstverket av Arne Jones ska kunna återplaceras utanför Fysiologen.

John Erik Persson
Fastighetschef Akademiska Hus, Region Syd