Forskning, Teknik

E-handlare åker lika ofta till affären som andra

Man skulle kunna tro att den ökande e-handeln leder till minskat resande och lägre koldioxidutsläpp. Men riktigt så enkelt är det inte. Åtminstone inte enligt en ny studie som trafikforskare vid LTH och Trivector nyligen gjort. I den fick 4000 svenskar svara på frågor för att utröna eventuellt samband mellan e-handel och resebeteende.
– Det finns inget som tyder på att de som e-handlar ofta åker mer sällan till butiken än andra. Totalsumman av olika typer av resande är densamma hos den grupp i vår undersökning som e-handlar ofta och de som inte e-handlar alls, berättar Lena Hiselius, trafikforskare vid LTH.

Lena Hiselius stor

Trafikforskaren Lena Hiselius tar helst cykeln. Foto: Gunnar Menander

En förklaring är att e-handlarna ändå tar sig till butiken, men av fler skäl än att handla. Det kan handla om att ”klämma och känna”, alltså skaffa sig information, eller att man vill strosa runt i butikerna för nöjes skull.

Trots detta, har e-handeln potential att minska resandet och koldioxidutsläppen, understryker Lena Hiselius. Men då måste fenomenet synkas med folks faktiska beteenden i högre grad än i dag.

Den viktigaste åtgärden är att se till att det finns bra gång- och cykelstråk till exempelvis köpcentrumen som ofta ligger ofta i städernas utkanter. Där brukar bilparkeringarna vara rymliga och precis utanför ingången, medan busskuren och cykelparkeringen kan vara svårare att hitta.

Helt fel tänkt, anser Lena Hiselius.

– Tidigare undersökningar visar att endast sju procent av besökarna gör så stora inköp att man behöver lasta bilen.

Dessutom, idag tenderar allt fler välja bort bilen och istället förlita sig till cykel, kollektivtrafik eller bilpooler – ett beteende som alltså den ökade e-handeln kan bidra till. Och det tycks vara just den här kategorin, alltså stadsbor och som gärna tar sig fram på annat sätt än bil, som allra helst e-handlar. Inte barnfamiljer på landet som man spontant kan tycka skulle ha mycket att vinna på bekväm hemmashopping.

– Att e-handla tycks lika mycket vara ett resultat av livsstil som rationella överväganden.

Nu vill forskarna titta vidare på olika utlämningsställen för e-handlade varor.

– Kanske kan gamla tiders stadsdelscentrum få en renässans, där vi genom snabb e-handel kan få tillgång till ett obegränsat sortiment och samtidigt få vår sociala dos.

Kristina Lindgärde

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *