350-årsjubileum, Medicin

Edler och Hertz: Pionjärerna inom ultraljudsdiagnostiken

En lundauppfinning av stort internationellt värde för miljoner patienter är ultraljudsundersökningarna. De utvecklades i början av 50-talet av kardiologen Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz, med viss hjälp från Kockums och Siemens.

Hertz och Edler

Fysikern Helmuth Hertz och kardiologen Inge Edler låg bakom den medicinska ultraljudsdiagnostiken. Foto: Per Lindström

Initiativet kom från Inge Edler, som letade efter sätt att bättre kunna ställa diagnos på vissa hjärtfel. Radar kanske? Nej, men möjligen ultraljud, menade Hellmuth Hertz som hört att Kockums verkstäder kontrollerade svetsfogar med hjälp av ultraljud. De båda forskarna fick låna en liknande utrustning av Siemens, och provade först tekniken på sig själva.

Principen bakom ultraljud är densamma som för ett ekolod: man mäter ekot från ljud som skickats in mot olika vävnader. Tekniken användes först vid hjärtundersökningar, men används nu också för att studera fostertillväxt, blodkärl, bihåleproblem med mera.

– Kvaliteten på utrustningen blir allt bättre och man kan se allt mer på ultraljudsbilderna. Det finns nu också ett kontrastmedel som kan sprutas in vid vissa ultraljudsundersökningar, som är mer skonsamt än de kontrastmedel som används i andra sammanhang. Själva undersökningen är ju också fri från strålning och därmed skonsam för patienten, säger överläkaren i radiologi Karin Fristedt på Helsingborgs lasarett.

Det pågår också mycket forskning för att använda ultraljud i nya sammanhang. Här är några exempel på vad olika LU-forskare arbetat med:

• att separera cancerceller från andra celler i blodprover

• kontrollera barnets tillstånd under en pågående förlossning

• rena blodet från fettpartiklar vid en hjärtoperation

• bedöma tumörer i äggstockarna

• sortera celler inför en stamcellstransplantation

• skilja mellan farliga och ofarliga plack (beläggningar) i halspulsådern.

Ingela Björck

Se resten av artiklarna i jubileumstemat