Debatt/opinion

Fackförbundet ST: Vill rektor försämra de anställdas villkor?

INSÄNDARE: I den nu pågående avtalsrörelsen inom staten har Arbetsgivarverket återigen gått till attack mot fackliga kollektivavtalsförhandlingar och föreslår en lång rad försämringar för de anställda.

Vi inom Fackförbundet ST genom förhandlingskartellen OFR/S kräver siffror i avtalet, med löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket vill inte ha någon fastställd löneökning i det centrala avtalet utan vill ha ett så kallat sifferlöst avtal. Arbetsgivarverket vill också avskaffa facklig förhandling som grundmodell för löneförhandlingarna och vill istället att cheferna ensidigt bestämmer lönen utan förhandling (s.k. lönesättande samtal), en modell som SACO-S accepterat men som vi inom ST motsätter oss. Inom ST kräver vi att alla ska ha rätt till en löneökning, vilket Arbetsgivarverket motsätter sig. Arbets-givarverket vill vidare minska de anställdas inflytande över den egna arbetstiden, ta bort rätten att behålla sin lön vid omplacering, ta bort rätten till ledighet för att ha annan tjänst på annan myndighet, ta bort ersättning för läkarvård, läkemedel och flytt och minska rätten att spara semesterdagar.

Den statliga sektorns arbetsgivarpolitik fastställs av Arbetsgivarverkets styrelse, som också är dess förhandlingsdelegation. Styrelsen består av olika myndighetschefer och högskolesektorn representeras av Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz. Efter-som vi inte känner till att det finns avvikande uppfattningar i Arbets-givarverkets styrelse vill vi fråga LU:s rektor varför han vill försämra de anställdas villkor inom universitet, högskolor och andra statliga myndigheter, samt är emot kollektivavtalsförhandlingar om lönerna.

Det är 50 år sedan offentliganställda fick förhandlingsrätt och strejkrätt. Arbetsgivarverket attackerar nu dessa rättigheter genom sina krav på att kollektivavtalsförhandlingar ska ersättas av ”lönesättande samtal” där chefen, liksom innan det fanns fackföreningar och förhandlingsrätt, informerar om vilken lön den anställde kommer att få. Resultatet är ökad chefsmakt och ligger i linje med en styrningsfilosofi där det anses viktigare att vara lojal mot cheferna än det uppdrag och de principer som bör vara vägledande inom offentlig förvaltning och akademiska institutioner. Är detta verkligen en politik som LU:s rektor står bakom?

Sektionsstyrelsen genom Evalena Moser och Kjell Nilsson

Fackförbundet ST vid Lunds universitet

SVAR: Rektor Torbjörn von Schantz har ombetts svara, men han tycker att frågor kring nyss inledda förhandlingar bör riktas till Arbetsgivarverket och inte till enskilda styrelseledamöter.