Forskning, Medicin

Flera nätverk för forskning om äldre och åldrande

LU har flera forskningsnätverk som är inriktade på äldre och åldrande. Här beskrivs de tre största grupperingarna, GÅS, CASE och EpiHealth.

GÅS står för Gott åldrande i Skåne och är en både bred och långvarig studie. GÅS startade redan 2001 och inbjöd då nära 3.000 personer mellan 60 och 93 år i fem skånska kommuner. Deltagarna blir läkarundersökta och får frågor om sin livsstil, sin funktionsförmåga, sina sociala förhållanden med mera. Den första undersökningen har sedan följts upp med jämna mellanrum.

Studien har två huvuddelar: en som gäller deltagarnas hälsa, och en som gäller vårdsystemet. I den första delen vill man bl.a. ta fram ny kunskap om normalt åldrande, om läkemedelsanvändning och multisjuklighet. Den andra delen handlar om hur vård och omsorg organiseras. Utnyttjas vårdinsatserna på bästa sätt, är fördelningen mellan kommunal och akut vård rimlig, och hur stor är de anhörigas börda?

CASE står för Centre for Ageing and Supportive Environments och är ett så kallat Forte-centrum inriktat på bra miljöer för en åldrande befolkning. Studierna inom CASE gäller både boendet (i egna bostäder eller äldreboenden), utemiljön och frågor om tillgänglighet och handikappanpassning. I CASE deltar forskare från både Medicinska fakulteten, LTH och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

EpiHealth är ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet. Syftet är att samla in hälsorelaterad information om 300.000 medelålders och äldre personer i Malmö- och Uppsalatrakten, och med dess hjälp stärka kampen mot de stora folksjukdomarna.

Vid de två testcentra som Epihealth har i Malmö och Uppsala får deltagarna fylla i en enkät om sin livsstil och sjukdomshistoria. De får också lämna ett blodprov, som ger bl.a. genetisk information, och genomgå en grundlig hälsoundersökning. Alla dessa data ska sedan ställas i relation till uppkomsten av bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, depressioner, diabetes och ledbesvär.

INGELA BJÖRCK

Läs även: Ekonomiskt effektivitetstänk passar inte inom äldrevården

Aktiva seniorer ett nytt ämne inom äldreforskningen

Man upplever sig som frisk så länge man klarar sig hemma

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *