Forskning, Medicin, Teknik

Framtidens forskningsledare: Anders Rosengren och Per Johnsson

Stiftelsen för Strategisk Forskning delar ut bidragen inom programmet ”Framtidens forskningsledare”. De ges till framgångsrika, unga forskare med goda förutsättningar att bygga upp en självständig forskarverksamhet. Av totalt 186 ansökningar valdes 20 ut. Från Lunds universitet valdes förutom Johan Jacobsson och Mikael Lund även medicinaren Anders Rosengren och atomfysikern Per Johnsson.

Per JohnssonPer Johnsson ägnar sig åt ultrasnabb elektron- och strukturdynamik i biomolekyler. Han är forskare i atomfysik vid LTH, och hans  forskningsfokus är tidsupplösta studier av ultrasnabb elektron- och molekyldynamik med hjälp av intensiva ultravioletta laserpulser. Det innebär att man med hjälp av ljuspulser kan studera vad som händer med molekyler när de genomgår en kemisk reaktion. Forskningen kan i förlängningen leda till bättre förståelse för exempelvis fotokemiska reaktioner och transport av laddning i DNA. Om reaktionerna går att kontrollera kan det öppna dörrar för exempelvis effektivare solcellsteknologi och molekylär elektronik.

Anders Rosengren1Anders Rosengrens forskning går ut på att hitta nya antidiabetiska läkemedel genom nätverksanalys. Han är läkare och forskare vid Lunds universitets diabetescentrum, och han inriktar sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna genom att kombinera patientstudier med grundforskning. Istället för att studera en gen åt gången använder sig Anders Rosengren av en ny strategi där han undersöker stora nätverk av gener. Målet är att identifiera nyckelgener och detaljstudera dessa i laboratoriet för att finna nya angreppsmål för läkemedelsbehandling. Forskningsprojektet syftar till att bättre förstå folksjukdomar som typ 2-diabetes och har potentialen att leda till innovationer i form av nya målproteiner för behandling av diabetes.

 Läs även om Johan Jakobsson

Läs även om Mikael Lund

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *