Event, Tvärvetenskap

Hallå Kimberly Nicholas… om ”March for Science”

Du är lektor vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS. Donald Trumps syn i klimatfrågan oroar dig, men det växande motståndet väcker hopp.

Kimberly Nicholas

Lundaforskarna Finlay MacGregor, Kimberly Nicholas och Heather Schoonover vid Women’s March i Köpenhamn i januari 2017.

Ska du delta i marschen?

– Absolut. Jag gick med i den stora kvinno-marschen i Köpenhamn i januari, och tänker också delta i vetenskapsmarschen där den 22 april.

Det finns kritiker som menar att forskare inte ska demonstrera – att det kan uppfattas som att bevaka särintressen och bidra till polarisering. Vad tycker du?

– Det är upp till var och en hur man vill agera. Jag förstår att forskare som är vana att jobba i sina labb känner sig obekväma med att gå ut på gatan och öppet säga vad de tycker. Men jag menar att det är viktigt att forskare är engagerade i samhället, att de delar med sig och står upp för sin kunskap. Den behövs för att påverka beslutsfattandet inte bara inom områden som klimat och miljö. Forskningen har en viktig i roll i en fungerande demokrati. Vi är inte bara forskare utan också medborgare och har både en rättighet och ett ansvar att agera när vetenskapen hotas.

Är vetenskapliga fakta hotade på allvar?

– Evidensbaserad vetenskap är inte hotad i sig själv, men dess inflytande. Och även om jag tror att sanningen segrar i det långa loppet, så kan man förstås bli oroad av långa desinformationskampanjer med enda syfte att bagatellisera och ifrågasätta vetenskapliga fakta, som varit fallet inom klimatområdet.

Hur ska man förhålla sig?

– Jag tror det är viktigt att skilja på fakta – som t.ex. de vetenskapliga bevis vi har för att den globala uppvärmningen beror på människan – och hur man handlar politiskt och etiskt. Behöver exempelvis Sverige bry sig om klimathotet – vi ligger ju så långt norrut och kommer inte att drabbas så hårt? Svaret på den frågan handlar inte om fakta utan om etik. Jag menar att det vore oetiskt att inte agera eftersom det är detsamma som att låta de allra fattigaste länderna utsättas för de största riskerna.

Är du oroad för framtiden?

– Ja och nej. Det finns mycket att oroa sig för inom politiken. Men jag ser också hopp, kreativitet och energi hos de forskare och studenter som nu engagerar sig och höjer sig röst. Jag hoppas att många vid Lunds universitet tar chansen att demonstrera den 22 april – i Köpenhamn eller kanske här i Lund. De som är intresserade får gärna höra av sig till mig (kimnicholas.com, Twitter@KA_Nicholas)!

Britta Collberg