Priser/utmärkelser

Hänt sedan sist

Ett axplock av priser och utmärkelser under april och maj 2017.

LEDARSKAPSPRIS. Future Faculty, som är en sammanslutning av yngre forskare vid Medicinska fakulteten, har instiftat ett nytt pris för att lyfta värdet av gott akademiskt ledarskap. De egenskaper som har bedömts är ärlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod. Första pristagaren är Karin Jirström, professor i patologi.

NY LEDAMOT. Per Persson, professor vid Biologiska institutionen, är ny ledamot i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper.

NYGRENPRISTAGARE. Teologiska fakulteten har utsett professor emerita Eva Österberg till Nygrenpristagare 2017. I motiveringen anges bland annat att hon är en av landets mest framstående historiker och starkt har bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. Priset möjliggörs tack vare en donation ur Birgit och Sven Håkan Ohlssons fond. Prissumman uppgår till 50.000 kronor.

KUNGASTIPENDIUM. Neus Latorre-Margalef och Viktor Nilsson-Örtman, båda forskare vid Biologiska institutionen, får varsitt stipendium på 85.000 kronor från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Latorre-Margalef ska undersöka om änder blir immuna mot fågelinfluensa. Nilsson-Örtmans projekt handlar om hur en rödlistad art klarar klimatförändringar.

BELÖNING. Emily Baird, forskare vid Biologiska institutionen, har fått Flor-manska belöningen av Kungliga Vetenskapsakademien. Motiveringen lyder: ”för att ha utvecklat tillämpning av röntgentomografi för snabb och mycket exakt rekonstruktion av 3D-strukturen i små insektsögon”. Prissumman är på 10.000 kronor.

NEUROPRIS. Bengt Falcks pris i neurovetenskap går i år till professor Germund Hesslow, som studerar inlärning och betingning. Prissumman är på 35.000 kronor och kommer från ”Hanna och Elsa Larssons fond för medicinsk forskning”.

Ny Campusordförande. Sedan den 17 maj är vicerektor Bo Ahrén styrelseordförande för Campus Helsingborg. Han efterträder Jesper Falkheimer som både var rektor och ordförande, och som nu är chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation.

NOMINERING. LTH-projektet “Slide in” har blivit nominerat till utmärkelsen Green Award som EU delar ut. Bakom “Slide in” står forskarna Mats Alaküla och Bengt Simonsson på industriell elektronik och automation. Projektet handlar om elektrifierade transporter.

GRATTIS TILL DONATIONEN

Från vänster: Per Björkman, Niclas Winqvist som är epidemiolog och ingår i forskargruppen samt Patrik Medstrand framför en av de vårdcentraler i Adama, Etiopien, som ingår i deras forskningsstudier.

… Per Björkman, professor i infektionsmedicin, och Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi. Ni har fått en privat donation på åtta miljoner kronor till forskning om hiv och tuberkulos i Etiopien!

Varför är just Etiopien intressant i detta sammanhang?

– Hiv och tuberkulos står gemensamt för det största antalet dödsfall i smittsamma sjukdomar i världen. Problemet är speciellt stort i låginkomstländer som Etiopien, men det finns stora kunskapsbrister om hur dessa båda sjukdomar bäst hanteras där.

Vad kan ni åstadkomma för åtta miljoner kronor?

– Vi kan vidareutveckla och bredda vår forskningsplattform i Adama i Etiopen, förbättra infrastrukturen och förstärka våra nätverk. Vi kan finansiera fler doktorander och inleda nya och större projekt om hiv och TBC.