Priser/utmärkelser

Hänt sen sist

Ett axplock av priser och utmärkelser i oktober och november 2017.

SEPSIS-PRIS. Adam Linder, forskare i infektionsmedicin och överläkare på Skånes universitetssjukhus, tilldelas ”Global Sepsis Award 2017” i kategorin för individuella nomineringar. Han får priset av Global Sepsis Alliance för sina insatser för att öka medvetensheten om sepsis (blodförgiftning) och för att han satt ljus på ”Världsdagen för sepsis” i Sverige.

NEURO-PRIS. Bengt Falcks pris i neurovetenskap går i år till professor Germund Hesslow som studerar inlärning och betingning. Han får priset med motiveringen ”för årtionden av oförtröttligt jagande, debatterande och dissekerande av det neurala engrammet för klassisk betingning”.

INNOVATIONSANSLAG. Ett ännu inte bolagiserat projekt vid Centrum för livsmedelsforskning får fem miljoner kronor för arbetet med tarmvänliga livsmedel som förebygger diabetes och fetma. Pengarna kommer från innovationsprogrammet Swelife som delar ut 29 miljoner kronor till åtta unga life science-bolag.

STROKE-PRIS. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen vid Neurologi som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.

STORSLAM. Håkan Johansson, professor i socialt arbete, får drygt 35 miljoner kronor för att leda ett projekt som handlar om eliter inom civilsamhället. Pengarna delas ut av Riksbankens jubileumsfond.

NYTTIGGÖRANDE-PRIS. Stiftelsen för Strategisk Forskning delar för första gången ut ett pris för nyttiggörande av forskning. En av pristagarna är Malin Lindstedt, professor i immunteknologi vid LTH. Lindstedt står bakom sju patent och har genom sin forskning utvecklat en rad tester under namnet GARD, bland annat ”GARDpotency” som används för att förutspå hur starkt allergiframkallande en kemikalie är.